Bilimsel Toplantılarda Görevler

1. Türkiye 13. Kömür Kongresi, 29-31 Mayıs 2002, Zonguldak, bilim kurulu üyeliği,

2. Birinci Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2003, İstanbul, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

3. TUJK Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 14-16 Ekim 2004, Zonguldak,  düzenleme kurulu üyeliği,

4. İkinci Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2005, İstanbul, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

5. Üçüncü Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2007, Konya, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu, Kasım 2008, Ankara, bilim kurulu üyeliği,

7. Dördüncü Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2009, Trabzon, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

8. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Kasım 2009, İzmir, danışma kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

9. Beşinci Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2010, Zonguldak, Eş Başkan, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

10. 13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Nisan 2011, Ankara,  bilim kurulu üyeliği,

11. Zonguldak Kent Sempozyumu, Mayıs 2011, Zonguldak, düzenleme kurulu üyeliği,

12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, danışma kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

13. Altıncı Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 2012, Afyonkarahisar, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği,

14. Dördüncü Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Kasım 2012, Zonguldak, düzenleme kurulu üyeliği.

Comments are closed.