Projeler

1. Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi, ZKÜ D.S. Projesi, Araştırmacı, 1994-2000.

2. Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Tektonik Kaynaklı Zemin Hareketlerinin İzlenmesi Projesi, DPT projesi, Proje no: K96121820, Proje Yönetici Yard. ve Araştırmacı, 1997-2002.

3. Alanya Kent Bilgi Sistemi Projesi, ZKÜ D.S. Projesi, Araştırmacı, 1997-2001.

4. Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin 1:5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Haritalarının Üretimi Projesi, ZKÜ D.S. Projesi, Araştırmacı, 1998-2000.

5. Safranbolu’nun Tarihi ve Kültürel Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, P.N.:2001/45-05-01., 2001 – 2004.

6. Türkiye’deki bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapım Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik  Analizi, TÜBİTAK ve Almanya Bilimler Akademesi Ortak Projesi, P.N.: 101Y090, Araştırmacı, 2001- 2006.

7. Batı Karadeniz bölgesinin uzay görüntülerinin harita yapım amaçlı geometrik ve semantik analizi ve veritabanı oluşturulması, Araştırmacı, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, P.N.:.2001/45-05-02, 2001-2004.

8. Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi, Araştırmacı, P.N.:2002/45.05.01, 2002- 2005.

9. Yüksek Çözünürlüklü Quickbird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne-Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu, ZKÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi, Proje Yöneticisi, Proje No: 2007-YDP-70-08, 2007.

10. Zonguldak Kentsel Gelişim Alanlarının Yüksek Çözünülürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi, ZKÜ Üniversite Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, P.N.:2004/45.05.08, 2004-07. 2006-2008.

11. Zonguldak Kentsel Alanlarındaki Tasman Oluşumlarının InSAR ve GPS Teknikleriyle İncelenmesi,  Japonya Yer ve Uzay Araştırmaları Merkezi ERSDAC ile ZKÜ Ortak Projesi, Proje Yöneticisi, 2005- 2008.

12. Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi, ZKÜ Üniversite 2008-45-07-01 nolu Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2008- 2011.

13. Kültürel Mirasın Kaydı Analizi, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti, 106Y157 nolu TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2009- halen devam ediyor.

Comments are closed.