Sunulu Seminerler ve Konferanslar

1.  Maden Haritacılığında Otomasyon ve Otomasyon Sağlayan Sistemler”, Türkiye Kömürleri İşletmesi-TKİ Hizmet içi Eğitim Semineri, 1992, Zonguldak.

2.  Küresel Konumlama Sistemi ve Madencilikte Kullanımı”, ZKÜ Maden Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1993.

3.  Uzaktan Algılama ve Madencilikte Kullanım Alanları”, ZKÜ Maden Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1994.

4.  Gridleme ile SAM Oluşturma Yöntemlerinin Madencilikteki Uygulamalarında Prezisyon Araştırması”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1995.

5.  Uzay Sistemleri ve Uydu Teknolojisi”, Teknik Elemanlar Derneği Tarafından Düzenlenen  toplantıda verilen Konferans, 1996, Zonguldak.

6.  GPS ile Yükseklik Belirleme Teknikleri”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1997.

7.  Jeoid Kavramı ve Belirleme Teknikleri”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1998.

8.  Sayısal Nivo ve Teknik Özellikleri”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 1999.

9.  Yeni 4650 sayılı kamulaştırma kanunu ile eski 2942 sayılı kanuna getirilen değişiklikler”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 2002.

10. Kriging prediksiyon yöntemi ile 2B dönüşüm”, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, Şubat 2003.

11. Kırıkkale Kent Bilgi Sistemi “KIRIBSİS’ İçin Örnek Bir Tasarım”. Bilgi Teknolojileri ve Yerel Yönetimler panelinde verilen seminer, Kırıkkale, Nisan 2003.

12. Harita Projeksiyonları”. Uzaydan Harita yapımı Hizmet İçi Eğitimi kapsamında sunulan Seminer, Zonguldak Mart 2004.

13. Uydu Görüntülerinin Jeo-Refaranslandırılaması İçin Uygulamalar”. Uzaydan Harita yapımı Hizmet İçi Eğitimi kapsamında sunulan Seminer, Zonguldak Mart 2004.

14. “Koordinat Sistemleri Ve Jeodezik Datum”. Uzaydan Harita yapımı Hizmet İçi Eğitimi kapsamında sunulan Seminer, Zonguldak Mart 2004.

15. Sonlu elemanlarla 2 ve 3 boyutlu koordinat dönüşümleri” ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 14 Mayıs 2004.

16. Zonguldak ili Merkez İlçesindeki hazine ve ormanlık alanlarda illegal yapılaşmanın Uzaktan Algılama ve CBS teknikleri ile tespiti”, Zonguldak İl Jandarma Tugay Komutanlığı’nda verilen konferans, 7 Mayıs 2004.

17. ZMA’daki Kömür Üretim Atıklarından Kaynaklanan Arazi Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve CBS Tabanlı Analizi” . ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 10 Şubat 2005.

18. Tarihsel Yapıların Kayıt Altına Alınmasına Yönelik Bilgi Sistemi Uygulaması SAFRANBİS” . Kent Bilgi Sistemleri Panelin’de sunulmuş seminer, Safranbolu, 8 Temmuz 2005.

19. Sayısal Fotogrametrik Temel Harita ve Ortofoto Harita Üretim Projeleri”, Zonguldak Belediyesine verilen konferans, 13 Ekim 2005.

20. Zonguldak Taşkömürü Havzasında Yeraltının 4 B modellenmesi, Hazırlık ve Üretim Aşamasında Kullanılabilirliği”. Türkiye Taşkömürü Kurumuna verilen konferans, Eylül 2006.

21. Yeraltı İmalat Planlarının 3B Sayısallaştırılması ve Arşiv Bilgi Sisteminin Kurulması”. Türkiye Taşkömürü Kurumuna verilen konferans, Şubat 2007.

22. Kırsal Alan Düzenlemesi ve CBS”. ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, Kasım 2008.

23. Zonguldak Kentinde İmarlaşmış Alanları Etkileyen Madencilik Faaliyetlerinin Tasman Etkileri Açısından Kentsel Strateji İçin İncelenmesi”. Zonguldak Belediye Başkanlığına verilen konferans, Aralık 2009.

24. “Afet Yönetiminde InSAR ve CBS’nin Kullanımı” ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Sunulan Seminer, 14 Nisan 2009.

25. “Kilimli – Uzunkum Sahil Yolu Rekreasyon Projesi, Risk Alanlarının Belirlenmesi ve Önlemlerin Alınması”. ZMA Kilimli Belediye Başkanlığına verilen konferans, Kasım 2009.

26. “Kent Güvenliği ve Stratejik Planlama Açısından Kent Bilgi Sistemlerinin Önemi”. Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Kent Konseyine verilen konferans, Aralık 2009.

27. “Filyos Deltasının Korunmasına Yönelik Araştırmalar”. Zonguldak Kent Konseyi ve TEMA Vakfına verilen rapor sunumu, Ocak 2010.  

28. Zonguldak Kentinde Şehiraltı Madenciliğinin Etkileri”. Zonguldak Valiliğine verilen konferans, Haziran 2010.

29. Evsel Yakıt Olarak Kullanılan Kömürlerin Alternatif Kullanım Önerileri”. Zonguldak Kent Konseyi, Zonguldak Tartışıyor 2. Toplantısı’nda sunulan seminer, 19 Ocak 2011.

Comments are closed.