Tez Çalışmaları

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: Yeraltı Maden Üretiminden Kaynaklanan Tasman Hareketlerinin Yapısal Jeodezik Analizi, Prof.Dr. Tamer Ünal

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: GPS Ölçülerinden Pratik Yüksekliklerin Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, Prof. Dr. Tamer Ünal

 Tarafından Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

  1. Robustlaştırılmış Kollokasyon Modeliyle Yerel Jeoidin Belirlenmesi, (Y. Lisans tezi, S. Uçar ile birlikte), 2002.
  2. Üç Boyutlu Kadastronun Kent Bilgi Sistemi Çerçevesinde İncelenmesi, (Y. Lisans tezi, K. Yüceer ile birlikte), 2003.
  3. Emlak Bilgi Sistemi ve Zonguldak-Kozlu Kentsel Gelişim Alanı için Uygulanması, (Y. Lisans tezi, E. Kaba ile birlikte), 2003.
  4. Tarihsel Koruma Bölgelerinde Mekânsal Bilgi Sistemi ve Safranbolu Uygulaması, (Y. Lisans tezi, Ö. Ergin ile birlikte), 2003.
  5. Denizdibi Topoğrafyasının Modellenmesi, (Y. Lisans tezi, B. Terlemezoğlu ile birlikte), 2004.
  6. Türkiye’ de Konumsal Verinin E-Devlet Yapısı İçinde bir kamu kuruluşundan başka bir kamu kuruluşuna satışı üzerine bir araştırma, (Y. Lisans tezi,  Yarbay Cengiz Uyan ile birlikte), 2006.
  7. Tesis Kadastrosunun Yapımında Özel Sektörden Yararlanılmasının Değerlendirilmesi: Karabük-Eflani Örneği (Y. Lisans tezi, Sezin Kamalak ile birlikte) Eylül 2010.
  8. Şehir Altı Madenciliği ve Tasman Etkilerinin Diferansiyel InSAR Tekniğiyle Belirlenmesi: Zonguldak Metropoliten Alanı Örneği (Doktora tezi, Ortak Danışman Ş. H. Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere ile birlikte) Temmuz 2011.
  9. Taşkömür Havzasındaki atık ve aktif tasman oluşumlarının yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki deformasyon etkilerinin belirlenmesi ve araştırılması (Doktora tezi, Yürütücü Ş. Kuşçu, Ortak Danışman H. Akçın, Eray Can ile birlikte) Eylül 2011.

Comments are closed.