Kişisel

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (1988)

Türk Kaya Mekaniği Derneği (1992-2002)

Avrupa Uzaktan Algılama Laboratuarları Birliği (2000)

Comments are closed.