Bölüm Hakkında

I. BÖLÜM AKADEMİK VE TEKNİK PERSONEL KADROSU

1992 Yılında kurulan ve 1994’te öğretime başlayan Bölüm; sahip olduğu uygulama ve yurt dışı deneyimli öğretim elemanları; gerçekleştirmiş olduğu önemli uygulama projelerinden sağlanan imkanlarla, kısa sürede Üniversitemizin olduğu kadar, konusunda Ülkemizin de en gelişmiş, dinamik bölümlerinden birisi olmuştur.

 

Bölümde halen 12 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 21 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu öğretim elemanları aşağıda sıralanmaktadır.

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Kazimierz BECEK
Doç. Dr. Çetin MEKİK (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Hüseyin TOPAN  
Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 
Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN (Bölüm Bşk.Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Eray KÖKSAL
Arş. Gör. Dr. İlke DENİZ
Arş. Gör. Çağlar BAYIK
Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ
Arş. Gör. Nevin Betül AVŞAR
Arş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ
Arş. Gör. Can ATALAY
Arş. Gör. Volkan AKGÜL
Arş. Gör. Samed İNYURT
Uzman Murat ORUÇ

Bölüm Laboratuvar Teknik Elemanları:

Halil Badem (Teknisyen – Bölüm Bina ve Laboratuvarlar Sorumlusu)

Bölüm Sekreteri:

Nevriye Kanlı

İdari Personel:

Hüseyin YILMAZ (Memur)

II. BÖLÜM LABORATUVAR İMKANLARI

Ölçme Tekniği Laboratuvarı

Laboratuvarda, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği eğitim-öğretim ile ilgili uygulamalar yanında, araştırma ve uygulamaya yönelik topoğrafik, jeodezik, madencilik ve her türlü mühendislik ölçmelerinin yapılmasına imkan veren, optik-mekanik, elektronik ölçme aletleri, uydu konumlama sistemi (GPS) yazılım ve donanımları mevcuttur.

Ayrıca, dijital fotogrametri, yersel fotogrametrik röleve alımları,Uzaktan algılama görüntüleriyle orta ve küçük ölçekli topoğrafik harita üretimi ve Ortofoto harita üretimine yönelik yazılım ve donanımlar mevcuttur. Bunlar; 4 adet Dijital Fotogrametrik iş istasyonu, hava fotoğraflarının yorumlanmasında kullanılan 2 adet aynalı stereoskop, 1 adet Zeiss analitik değerlendirme aleti, 1 adet Wild A8 Anolog değerlendirme aleti, 2 adet dijital kamera ve uygulamalar için gerekli Fotogrametri ve uzaktan algılama yazılımlarıdır.

III. BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEBİLEN ENDÜSTRİYE YÖNELİK HİZMETLER

Çeşitli mühendislik yapılarındaki deformasyon ve hasarların jeodezik yöntemlerle ölçülmesi
Özel amaçlı mühendislik projelerinde yüksek duyarlıklı konum ve yükseklik belirleme
Sayısal fotogrametrik harita üretiminde yer kontrol noktaları için prezisyonlu konum ve yükseklik ölçmeleri
Uydu gözlemlerine dayalı GPS ölçmeleri
Jeodezik yöntemlerle GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) amaçlı veri toplama
Arazi toplulaştırması ve 18. madde uygulamasında jeodezik ağların kurulması ve duyarlıklı konum koordinatlarının ve yükseklik bilgilerinin elde edilmesi
Özel amaçlı mühendislik projelerinde prezisyonlu aplikasyon işleri
Karayolu tünelleri, yer altı metro inşaatları ve madenciliğe yönelik özel amaçlı ölçüm işleri
Hidrografik ölçmeler
Hassas mühendislik projelerinde prezisyonlu nivelman teknikleriyle yükseklik belirleme
Optik ve elektronik ölçme aletlerinin ayar ve kalibrasyon hizmetleri
Belediyelere numarataj hizmetleri projelendirme ve uygulamaları
Yersel dijital fotogrametri uygulamaları
Dijital fotogrametrik röleve alımları
Dijital fotogrametrik yöntemle restorasyon projeleri
Fotogrametrik yöntemle GIS amaçlı veri toplama
Uzaktan algılama görüntüleriyle orta ve küçük ölçekli topoğrafik harita üretimi, ortofoto harita üretimi
GIS amaçlı bölgesel veri toplama ve arazi sınıflandırma projeleri

IV. SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEBİLEN HİZMETLER

Harita sektörüne yönelik GIS uygulamaları
GPS ölçmeleri
Prezisyonlu nivelman teknikleri
Özel amaçlı proje ölçmeleri
Maden haritacılığı
İleri programlama tekniklerinin haritacılıktaki uygulamaları
Bilgisayar CAD/CAM yazılımları
İmar uygulamaları konularında kısa süreli kurs programları düzenlemektedir.