Akreditasyon (Eşdeğerlik) Çalışmaları

24 yıllık bir geçmişe sahip olan Bölümümüz kendi eğitim-öğretim birikimini ve standartlarını da geliştirmiştir.Bu çerçevede, MÜDEK standartlarına uygun eğitim-öğretim yapmaktadır. Bunun kanıtlanması için, MÜDEK akreditasyonuna başvuru yapılmış ve yapılan teftişler sonucu bölümümüz 5 yıllığına akredite edilmeye hak kazanmıştır. 

Yeni giren öğrencilerimize uygulanan anketlerle, öğrencilerimizin programımıza uyumları ve Bölümün yapması gereken etkinlikler planlanmaktadır.

Bölüm programımızın güncelliği ve yeterliği, mezunlar, işverenler  anketleriyle ölçülmektedir. Her yarıyılda, derslerde ders değerlendirme anketleriyle, Öğretim Üyesinin performansı, etkin öğretim teknikleri, fiziksel olanaklar v.b. hususlar öğrencilerden sorulmaktadır. Anketler, peryodik olarak değerlendirilerek, Bölümümüzün kalite güvence çemberine göre geri beslemeler yapılmaktadır.