Tarihçe

ZBEU Geomatik Mühendisliği Bölümü tarihsel gelişim süreci;

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1924 yılında kurulan, zaman zaman kesintiye uğrasa da 1961 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren Zonguldak Maden Mühendis Mektebi’nin mirasçısı konumundadır. Teknik Okul 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne taşınır, onun yerine 165 nolu yasa ile Zonguldak’ta Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği’nden oluşan dört bölümlü bir Teknik Okul’ un açılması kararlaştırılır. 1968 yılında bu okul için belirlenen kampüs alanında inşaat çalışmalarına başlanılır. Kampüs çalışmaları devam ederken 1184 sayılı yasa ile okulun ismi Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) olarak değiştirilir.

Akademi 1975 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ne bağlı olarak Maden ve Makine Mühendislikleri’ ne alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlar. 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Akademi, Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanır ve ismi Zonguldak Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilir.

11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasa ile Fakülte, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adı ile üniversiteye dönüştürülür. Bu dönüşümle birlikte üniversiteye yeni fakülte ve bölümler açılır. Açılan bu bölümler arasında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği de yer alır.

Kuruluş kararı 1992 yılında alınan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1993 yılında Yüksek Lisans öğrenimine başlar. 1994 yılında Lisans öğrenimine başlanan Bölümün altında Jeodezi, Ölçme Tekniği, Fotogrametri, Kartografya ve Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalları bulunmaktaydı fakat şu an Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı olarak tek anabilim dalı mevcuttur. Bölümün ilk Bölüm Başkanlığı görevini Prof. Dr. Erdal KOÇAK üstlenir. Prof. Dr. Erdal KOÇAK bu görevi 2000 yılında emekli oluncaya kadar sürdürür. Prof. KOÇAK’ın emekli olmasıyla boşalan Bölüm Başkanlığı görevini 2012 yılında yine emekli oluncaya kadar Prof. Dr. Şenol KUŞCU yürütür. Prof. KUŞCU’nun emekliliği sonrası, Bölüm Başkanlığı görevini 3. Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU devralmıştır. 2016 yılında Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU’dan sonra Bölüm Başkanlığı görevine halen Prof. Dr. Çetin MEKİK devam etmektedir.

2012 yılında Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler dikkate alınarak ülkemizde Jeodezi ve Fotogrametri ismini taşıyan son bölüm olarak kalan bölümün isminin Bölüm Kurulu’nda oy birliği ile alınan kararla Geomatik Mühendisliği olarak değiştirilmesi önerilmiş, bu değişiklik Üniversite Kurulları ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girmiştir. Aynı isim değişikliği Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora Programları için de gerçekleştirilmiştir.

Halen Geomatik Mühendisliği adı ile faaliyetine devam eden Bölümün önemli başarıları arasında,

 • 1994-2000 1300 km2 Bursa Metropolitan Alanının Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı
 • 1996 yılında Türkiye’nin ilk kent bilgi sistemi uygulaması olan Bursa Metropolitan Alanı Kent Bilgi Sistemi Projesi Danışmanlığı
 • 1994 yılında kendi imkanları ile GPS ağ konumlaması gerçekleştiren ilk Bölüm olması
 • 1995-1998 DPT Desteli Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu-Yeniçağa Kesimi Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleriyle İzlenmesi Projesi
 • 1997-1998 GAP Bölgesi Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Teknik Danışmanlığı
 • 2001-2005 TÜBİTAK-JULIH (Almanya) destekli “Türkiye’deki Bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapımı Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi” başlıklı uydu görüntülerinden topoğrafik harita yapımı amaçlı ilk projenin gerçekleştirilmesi
 • 2005-2006 Zonguldak-Kilimli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim Projesi Danışmanlığı
 • 2005 yılında InSAR tekniği ile yüzey deformasyonlarının belirlenmesine yönelik ilk çalışmaları gerçekleştiren Bölüm olması
 • 2005-2011 ERSDAC ortaklığıyla Zonguldak Taşkömürü Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasman Oluşumlarının InSAR Tekniği ile İzlenmesi Projesi
 • 2007-2010 TUSAGA-AKTİF Projesi TÜBİTAK izleyiciliği
 • 1999-2011 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2300 km2’lik alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretim Projesi Danışmanlığı
 • 2010 yılında ERSDAC destekli bir projeyle Bursa havzasındaki fayların ilk kez ortaya çıkarılması
 • 2011 Avrupa Uzay Ajansı Destekli “KAF İsmetpaşa Segmenti Krip Hızı Değişimi-Olası Marmara Depremi İlişkisinin Araştırılması” projesi
 • 2011-2013 Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1400 km2’lik alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretim Projesi Danışmanlığı
 • 2012 yılında Zonguldak Valiliği ve Başbakanlık AFAD destekli, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile “Zonguldak İncivez Bahçelievler Mahalleleri Zemin Hareketlerinin Araştırılması” projesi Yürütücülüğü (Jeodezi, Jeofizik, Jeoloji, Geoteknik ve Yapı disiplinlerinin bir arada çalıştığı nadir projelerden biri)
 • 2013 TÜBİTAK Destekli GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi Projesi

sayılabilir.

 Bülent Ecevit Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.