Anket

İşveren Anketi; 

 
Çağın gereksinimlerine uygun ve evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen Bölümümüz, eğitim-öğretim programlarında sürekli olarak yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu yapılanma çalışmalarında siz meslektaşlarımızın, işveren olarak görüşleriniz bizim için çok önemlidir.

Katkılarınızla, mezunların sürekli olarak izlenip değerlendirildiği ve bu değerlendirmelere göre ders programlarımız amacını yerine getirmek için yöntemlerin geliştirilip iyileştirildiği dinamik bir yapı sürekli olabilecektir. Bu nedenle “İşveren Anket Formu” nu doldurarak yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

 
Mezun Anketi;
 

Bu anket formu, bölümümüz mezunları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, uygulamalardan haberdar etmek ve mezunların çalışma ve kariyer durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulmuştur. Aşağıdaki soruları yanıtlamanız üniversitemizin sizlere ve öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sağlayabilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

Yeni Mezun Anketi;

 

Bu anket ile yeni mezun olmuş meslektaşlarımızın aldıkları eğitim hakkında bilgilerini paylaşmalarını amaç edinmekteyiz. Bu değerli bilgiler eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilerimize daha iyi bir eğitim verebilmemiz açısından çok önemlidir. Formu doldurarak katkı verdiğiniz için teşekkür ederiz.

 

Yeni Öğrenci Anketi; 
 

Bu anket Bölümümüzün lisans programına yeni katılan öğrencilerimizin, Bölümümüz hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığını belirleyebilmek için düzenlenmiştir. Bu anketi zamanınızı ayırarak yanıtladığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

İlginiz için teşekkür ederiz.