Akademik Özgeçmiş

  • Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri  Mühendisliği Anabilim Dalı, devam ediyor.
  • Yüksek lisans: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009.
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, 2004.
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2001.

Comments are closed.