Seminerler

  • Doktora: GRACE: Jeodezi ve Jeodinamiğe Katkısı, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
  • Yüksek lisans: Legendre Fonksiyonları ve Jeodezide Kullanımı, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.

Comments are closed.