Tez Çalışmaları

 

  • Yüksek lisans: Global Jeopotansiyel Modeller İçin Yüksek Dereceli Legendre Fonksiyonlarının Sayısal Olarak İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009.

Comments are closed.