Akademik Özgeçmiş

Lisans                

2005-2010, ZKÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Yüksek Lisans

2010-2012, BEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora

2012-Devam, BEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Comments are closed.