Projeler

[2009-2012] Kültürel Mirasın Kaydı, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti. TÜBİTAK, Proje No: 106Y157, Yürütücü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER. (Bursiyer)

[16.11.2014-10.04.2017] Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği. BEÜ BAP, Proje No: 2014-19093093-02, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ. (Araştırmacı)

[18.11.2015-Devam ediyor] SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı. BEÜ BAP, Proje No: 2015-47912266-05, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN. (Araştırmacı)

[01.01.2016-01.01.2018] Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK, Proje No: 115Y239, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN. (Bursiyer)

 

 

Comments are closed.