Projeler

[2009-2012] Kültürel Mirasın Kaydı, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti. TÜBİTAK, Proje No: 106Y157, Yürütücü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER.

[18.11.2015-18.11.2017] SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı. BAP, Proje No: 2015-47912266-05, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

[01.01.2016-01.01.2018] Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK, Proje No: 115Y239, Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN.

 

 

Comments are closed.