Tez Çalışmaları

Lisans                           

Safranbolu Tarihi Kentine Yönelik Bir Bilgi Sistemi Altlığı Oluşturma Çalışması, ZKÜ 2010

Yüksek Lisans

Zonguldak Arazi Kullanım Değişiminin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Zamansal Analizi, BEÜ 2012

Comments are closed.