Yayınlanmış Eserler

A. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Uluslararası

Bayik, C., Becek, K., Mekik, C. and  Ozendi, M. (2018) On the Vertical Accuracy of the ALOS World 3D-30m Digital Elevation Model, Remote Sensing Letters, 9 (6), pp. 607-615. doi: 10.1080/2150704X.2018.1453174.

Demirel Bayik, G., Polat Alpan, M., Bayik, C., Tanis, M. (2018) Mapping of Vehicle Emissions in Zonguldak Province. MATTER: International Journal of Science and Technology, 4 (1): pp. 129-142. doi: 10.20319/mijst.2018.41.129142.

Sefercik, U.G., Karakis, S., Bayik, C., Alkan, M., Yastikli, N. (2014) Contribution of Normalized DSM to Automatic Building Extraction from HR Mono Optical Satellite Imagery. European Journal of Remote Sensing, 1 (47): pp. 575-591. doi: 10.5721/EuJRS20144732.

Ulusal

Arca, D., Şeker, D.Z., Alkan, M., Karakış, S., Bayık, Ç., Acar, H., Development of Web-Based GIS for the Cultural Heritage of Safranbolu, Turkey, International Journal of Environment and Geoinformatics, International Journal of Environment and Geoinformatics, Aralık 2018, 5(3): 368- 377.

Alkan, M., Arca, D., Bayık, Ç., Şeker, D.Z., Tarihi Alanlarda Web CBS Uygulamaları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2013, Cilt: 6 Sayı: 1, Sayfa: 105-111.

Arca, D., Bayık, Ç., Acar, H., Alkan, M., Şeker, D.Z., Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Aralık 2011-3 Özel Sayı, Sayı: 104, Sayfa: 26-29.

 

B. Hakemli Kitaplarda Bölüm Olarak Yer Alan Yayınlar:

Uluslararası

Ulusal

Abdikan, S., Bayik, C., Balik Sanli, F., The Role of SAR Remote Sensing to Detect Oil Pollution and Emergency Intervention. Oil Spill Along The Turkısh Straits Sea Area; Accidents, Environmental Pollution, Socio-Economic Impacts and Protection. Editör: Ünlü, S., Alpar, B., Öztürk, B., Aralık 2018, ISBN 978-975-8825-39-4.

 

C. Hakemli Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar:

Uluslararası

Balik Sanli, F., Delen, A., Ustuner, M., Bayik, C., Abdikan, S., Monitoring Urban Green Space Using Gokturk-2 Data: A Case Study for Edirne City Turkey, 2nd International Urban, Environment and Healt Congress (BENA 2018),  16-20 April 2018,  Nevşehir (Cappadocia), Turkey.

Bayik, C., Abdikan, S., Ozbulak, G., Alasag, T., Aydemir, S., Balik Sanli, F., Exploiting Multi-Temporal Sentinel-1 SAR Data for Flood Extend Mapping, GeoInformation for Disaster Management (Gi4DM 2018), 18-21 March 2018,  İstanbul, Turkey.

Kulakçı Altıntaş, H., Kuzlu Ayyıldız, T., Topan, A., Veren, F., Topan, H., Bayık, C., Özendi, M., Evaluation of Juvenile Delinquency by Geographical Information Systems: Zonguldak Example, 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November-02 December 2017,  Antalya, Turkey.

Bayik, C., Alkan, M., Temporal Analysis of Land Cover and Land Use Change Using Remote Sensing Data and Geographic Information System: A Case Study Zonguldak, International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences (ISGGG2017), 18-21 October 2017, Çanakkale, Turkey.

Demirel Bayik, G., Polat, M., Bayik, C., Tanis, M., Mapping of Vehicle Emissions in Zonguldak Province, 19th International Conference on Researches in Science & Technology (ICRST), 27-28 July 2017, Barcelona, Spain.

Atakan, M., Yilmaz, E., Ozendi, M., Bayik, C., Kutoglu, S.H., İmar Planlarına Esas Zemin Etütlerinin CBS Tabanlı Yorumlanması, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS 2017), 15-17 June 2017, Zonguldak, Turkey.

Abdikan, S., Bayik, C., Assessment of ALOS PALSAR 25-m Mosaic Data for Land Cover Mapping, The International Workshop on the Analysis of MultiTemporal Remote Sensing Images (Multitemp 2017), 27-29 June 2017, Bruges, Belgium.

Ozendi, M., Topan, H., Cam, A., Bayik, C., Pan Sharpening Quality Investigation of Turkish In-Operation Remote Sensing Satellites: Applications with RASAT and GÖKTÜRK-2 Images, 3rd International  Workshop on Geoinformation Advances 2016 (GeoAdvances 2016), 16-17 October 2016, İstanbul, Turkey, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W1, 131-135, doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W1-131-2016.

Bayik, C., Topan, H., Özendi, M., Oruç, M., Cam, A., Abdikan, S., Geospatial Analysis Using Remote Sensıng Images: Case Studies of Zonguldak Test Field, XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016), 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 435-442, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-435-2016.

Cam, A., Topan, H., Oruç, M., Özendi, M., Bayik, C., Geometric and Radiometric Evaluation of RASAT Image, XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016), 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 287-290, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-287-2016.

Sefercik, U.G., Bayik, C., Ozendi, M., Assessment of DEMs Produced By Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes, ACRS 2012, 26-30 November 2012, Pattaya, Thailand, 923-928.

Arca, D., Alkan, M., Bayik, C., Seker, D.Z., Web Based GIS for Safranbolu Historical City, FIG Working Week 2012, 6-10 May 2012, Rome, Italy.

Alkan, M., Arca, D., Bayik, C., Marangoz, A. M., Updating Object For GIS Database Information Using High Resolution Satellite Images: A Case Study Zonguldak, ISPRS Hannover Workshop 2011, 14-17 June 2011, Hannover, Germany, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4-W19, 1-6, doi:10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-1-2011.

Karakis, S., Sefercik, U.G., Bayik, C., Data Acquisition Through The Model Aircraft For Mapping Purposes, ISPRS Hannover Workshop 2011, 14-17 June 2011, Hannover, Germany, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4-W19, 149-152, doi:10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-149-2011.

Sefercik, U.G., Bayik, C., Karakis, S., Jacobsen, K., Morphologic Quality of DSMs Based on Optical and Radar Space Imagery, ISPRS Hannover Workshop 2011, 14-17 June 2011, Hannover, Germany, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-4-W19, 283-288, doi:10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-W19-283-2011.

Ulusal

Bakioğlu, O.B., Topan, H., Oruç, M., Özendi, M., Bayık, Ç., Cam, A., Pléiades-1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı: Zonguldak Fener Bölgesi Örneği, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016,  Adana, syf:541-547.

Bayık, Ç., Topan, H., Özendi, M., Oruç, M., Cam, A., Abdikan, S., Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016,  Adana, syf:957-967.

Cam, A., Topan, H., Oruç, M., Teke, M., Özendi, M., Bayık, Ç., RASAT Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016,  Adana, syf:762-767.

Özendi, M., Topan, H., Cam, A., Bayık, Ç., RASAT VE GÖKTÜRK-2 Görüntülerinden Pan-Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016,  Adana, syf:437-443. 

Sefercik, U.G., Karakis, S., Bayik, Ç., Alkan, M., Yastikli, N., Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı Performansının Artırılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım- Quickbird Örneği. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014,  İstanbul.

Karakış, S., Bayik, Ç., Sefercik, U.G., İnsansız Hava Araçlarının Madencilik Faaliyetlerinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi. 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, Zonguldak, syf:147-158.

Alkan, M., Arca, D., Bayık, Ç., Şeker, D.Z., Tarihi  Alanlarda Web CBS Uygulamaları. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2012,  Zonguldak.

Arca, D., Bayık, Ç., Acar, H., Alkan, M., Şeker, D.Z., Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği. TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim- 04 Kasım 2011, Antalya.

Arca, D., Bayık, Ç., Acar, H., Alkan, M., Şeker, D.Z., Safranbolu Tarihi Kent Örneğinde Dokümantasyon Çalışmalarında Fotogrametri ve CBS’nin Birlikte Kullanımı. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.

Arca, D., Bayık, Ç., Acar, H., Alkan, M., Yakar,  M., Şeker, D.Z., Yersel Fotogrametrinin  Dokümantasyon Çalışmalarında Kullanımına Bir Örnek; Safranbolu. TUFUAB VI.  Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat 2011, Antalya.

Kayabaşı, D., Bayık, Ç., Acar, H., Alkan, M., Şeker, D.Z., Kutoğlu, Ş.H., Akçın, H., Tarihi  Eserlerin Dökümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması; Safranbolu  Örneği. 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010,  Zonguldak.

 

Comments are closed.