Staj Duyurusu

STAJ I VE II DERSLERİNİ KODLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Staj derslerini kodlayan öğrencilerimiz aşağıdaki yönlendirmeleri dikkate almasında yarar vardır.

Staj süresi: 25 iş günü.

Staj yönergesi: Yeni staj yönergesine http://web.beun.edu.tr/gensek/files/2011/03/B.E.%C3%9C-Fak%C3%BClteler-Staj-Y%C3%B6nergesi.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Staj başlama tarihi: 17 Haziran 2013 tarihi (dahil) sonraki bir tarih.

Staj bitim tarihi: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Alma Haftasının son günü. 2013-2014 akademik takvimi henüz belirlenmediğinden bu tarih ayrıca ilan edilecektir.

Önemli açıklama: Yaz okuluna katılacak öğrencilerimiz, staj yaptıkları kurumları izin verdiği taktirde stajlarının bir kısmını yaz okulundan önce, kalanını yas okulu bitimini takiben yapabilirler. Ancak yaz okuluna katıldıklarına dair belgelerini staj bitiminde staj dosyası ile birlikte sunmak zorundadırlar.

Staj defterinin ve eklerinin son teslim tarihi: 2013-2014 eğitim-öğretim yılı derslerinin başladığı ilk gün. 2013-2014 akademik takvimi henüz belirlenmediğinden bu tarih ayrıca ilan edilecektir.

Staj defterinin ve eklerinin teslim şekli: En geç son teslim tarihinde Staj Komisyonuna ulaşacak şekilde elden veya kargo ile teslim edilebilir. Ancak teslim esnasında evraklarınızı teslim ettiğinize dair bir imza atılması gerektiğini hatırlayarak hareket ediniz. Komisyona imza karşılığında teslim edilmeyen evraklardan Komisyon ve bağlı olduğu birimler sorumlu tutulamaz. Bu konuda tüm sorumluluk tamamen öğrencinindir.

Zorunlu staj formu: Sigorta kaydınızın yapılabilmesi için BEÜ > Mühendislik Fakültesi > Formlar > Öğrenci için form ve dilekçeler > Zorunlu Staj Formu (http://web.beun.edu.tr/muhendislik/files/2012/04/stajformu.doc) adresindeki formu doldurarak ve nüfus cüzdanı fotokobinizle en geç 10 Mayıs 2013 tarihine kadar Arş. Gör. Çağlar BAYIK’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj yapılabilecek bazı kurumlar:

 1. Türkiye Taşkömürü Kurumu: Bu kurumda staj yapmak isteyenlerin en geç 18 Nisan 2013 tarihine kadar Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığına hitaben Arş. Gör. Çağlar BAYIK’a yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
  1. Amasra TİM    1. dönem (Haziran-Temmuz): 1 kişi, 2. dönem (Temmuz-Ağustos): 1 kişi
  2. Armutçuk TİM 1. dönem (Haziran-Temmuz): 3 kişi, 2. dönem (Temmuz-Ağustos): 2 kişi 
 2. Harita Genel Komutanlığı
 3. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
 4. İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi
 5. Kadastro Müdürlükleri
 6. Belediyeler
 7. Özel kuruluşlar
 8. ERASMUS Staj Hareketliliği
 9. IAESTE
Kategoriler