Projeler

 

  • 18.11.2015-18.05.2017, Araştırmacı, Orthoimage Generation Using Non-Physical Transformation Models and Estimation of Its Accuracy (Fiziksel Olmayan Dönüşüm Modelleri Kullanılarak Ortogörüntü Üretimi ve Konum Doğruluğunun Belirlenmesi),  Bülent Ecevit Üniversitesi BAP, Proje No: 2015-47912266-03.

 

 

Comments are closed.