Tez Çalışmaları

  • Lisansüstü : “Algılayıcıdan Bağımsız Dönüşüm Modelleri İle Üretilen Ortogörüntülerin Konum Doğruluğunun Belirlenmesi (Estimation Of Georeferencing Accuracy Of Orthoimages Generated By Sensor-Independent Orientation Models)”, Danışman: Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Bülent Ecevit Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, 03.03.2018

 

  • Lisans: “Sayısal Görüntülerin Geometrik Analizinde Farklı Dönüşüm Modellerinin Kullanılması”, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, Bülent Ecevit Üniversitesi-Geomatik Mühendisliği Bölümü, Haziran 2013

Comments are closed.