Staj

Dökümanlar:

Daha fazla bilgi için:

Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ: 0 372 291-1725 jeodezi@hotmail.com

Arş. Gör. Volkan AKGÜL: 0 372 291-1401, akgulvo@gmail.com

Arş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ: 0372 291-1401, gokhanngurbuz@gmail.com