Projeler

Devam Eden Projeler:

  • [2013-devam] “GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi”, Tübitak COST Projesi, Proje No: 112Y350, Yürütücü: Doç. Dr. Çetin MEKİK
  • [2013-devam] “Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi”, BEÜ Altyapı Projesi, Yürütücü: Doç. Dr. Çetin MEKİK
  • [10.07.2012-devam] “Bülent Ecevit Üniversitesi GNSS Referans İstasyonu (ZKUREF) Altyapısının Hazırlanması”, BEÜ Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2012-17-12-02, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ
  • [2008-devam] “Bursa Metropoliten Alanı Sayısal ve Ortofoto Temel Planlarının Yapım Projesi Müşavirlik Hizmeti”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Tamamlanan Projeler:

  • [07-09.05.2012] “Sakarya’nin Karasu ilçesindeki sahil şeridinin Landsat-5 görüntülerinin nesne tabanli siniflandirma teknikleri kullanilarak zamansal analizi”, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi, Proje No: 2012-YDP-17-06, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ
  • [17.12.2011] Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi”, ZKÜ Altyapı Projesi, Proje No: 2011-17-12-01, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ
  • [2009] “Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi”, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009-45-05-03, 2009, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK.
 

Comments are closed.