Tez Çalışmaları

Doktora Eğitimi:

  • Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Krip Hızı Değişiminin İzlenmesi”, Danışman: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Doktora Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. ABD, Temmuz 2011

 Yüksek Lisans Eğitimi:

  • Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi”, Danışman:  Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK, Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. ABD, Ağustos 2006
 

Lisans Eğitimi:

  • Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü 1\1000 Ölçekli Halihazır Haritasının Üretilmesi”, OMÜ Müh. Fak. JDF Müh. Böl. Bitirme Tezi, Haziran 2002, Samsun

Comments are closed.