Yayınlanmış Eserler

YAYIMLANAN MAKALELER 

 • Temporal analysis of coastal erosion in Turkey: a case study Karasu coastal region“, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Şenol Hakan KUTOĞLU, Dursun Zafer ŞEKER, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat ORUÇ, Berna AKSOY. Journal Oof Coastal Conservation, Volume 65, Issue 3, Page(s) 2161-2173, 2014 (SCI-Expanded kapsamında – Tam metin)

 • “Historical account of monitoring the North Anatolian Fault at the Ismetpasa segment and the latest findings”, Mekik, C., Kutoglu, H. and Gormus, K. S (2013) Eds. Brebbia, CA and Hernandez, S., Earthquake Resistant Engineering Structures IX, WIT Transactions on the Built Environment, 132:259-270. [link]
 • Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes?”, Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Tomonori DEGUCHI, Eray KÖKSAL, Hüseyin KEMALDERE, Oğuz GÜNDOĞDU, Natural Hazards , Volume 65, Issue 3, Page(s) 2161-2173, 2013 (SCI-Expanded kapsamında – Tam metin)
 • Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw = 7.4 and Duzce Mw = 7.2 shocks”, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Oğuz GÜNDOĞDU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Eray KÖKSAL, Natural Hazards and Earth System Sciences, Volume 10, Number 12, Page(s) 2653-2657, DOI: 10.5194/nhess-10-2653-2010, 2010 (SCI-Expanded kapsamında – Tam metin)
 • Triggered Creep Rate on The İsmetpaşa Segment of The North Anatolian Fault”, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Natural Hazards and Earth System Sciences, Volume 8, Number 6, Page(s) 1369-1373, 2008 (SCI-Expanded kapsamında – Tam metin)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 • Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Ölçülen Köprü Salınımlarının Zaman Serisi Analizi”, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Çetin MEKİK, Şenol Hakan KUTOĞLU, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 95/2, S. 25-35, 2006 (Tam metin)

BİLDİRİLER 

Uluslararası Bildiriler

 

 • Investigation of the Air Quality Change Effect on GNSS Signals”, Gurbuz, G., K.S. Gormus and U. Altan, (2017), Proceeding of the 4th International Workshop on GeoInformation Science (GeoAdvance) 2017, Karabuk, Turkey, October 14-15, 2017.

 • Geodetic Applications of “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal” Tunnel Construction“, K. Sedar GÖRMÜŞ, Hüseyin KEMALDERE, Aycan Murat MARANGOZ, Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, 18–21 October, 2017, Çanakkale-Turkey (abstract only).
 • Correlation analysis of Particle Pollution PM10 and Zenith Tropospheric Delay (ZTD) from GPS measurements in Zonguldak”, Altan, U., K. S. Gormus, and G. Gurbuz (2016), Turkey, The 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016), July 27-30, 2016, Shanghai, China.
 • Coastal Evaluation of 125-Year Zonguldak City Region Using Object-Based Image Analysis“, Aycan Murat MARANGOZ, Aliihsan Şekertekin, K. Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, 16th  International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2016, 28 June – 06 July 2016, Albena, Varna, Bulgaria.

 • Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri ile Zonguldak ili Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi“, Aycan Murat MARANGOZ, Aliihsan ŞEKERTEKİN, Murat ORUÇ, K. Sedar GÖRMÜŞ, 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2016, Kemer – Antalya.
 • Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant (ÇATES)“, K. Sedar GÖRMÜŞ, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Aliihsan ŞEKERTEKİN, South-Estern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol.3, No.25, Published online May 2014, Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014, 21-24 Mayıs 2014, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

 • Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object-Based Image Analysis“, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Aliihsan ŞEKERTEKİN, K. Sedar GÖRMÜŞ, South-Estern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol.3, No.25, Published online May 2014, Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014, 21-24 Mayıs 2014, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

 • Creep monitorings at Ismetpasa segment of North Anatolian Fault”Kurtulus Sedar Gormus, Senol Hakan Kutoğlu, Cetin Mekik, Huseyin Kemaldere, Eray Koksal, International Symposium on Globall Navigation Satellite Systems (ISGNSS) 2013, YTU Davutpasa Congress Center, 22 – 25 October 2013, Istanbul-Turkey
 • Historical account of monitoring North Anatolian Fault at Ismetpasa segment and latest findings”, Cetin Mekik, Hakan Kutoğlu, Kurtuluş Sedar Gormus, 9th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures 8-10 July 2013, A Coruňa, Spain
 • An Investigation of Coastal Zone Change on the Zonguldak Hard Coal Basin Depending on Developing Industry since over a Century ”, Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Sayim ÖNGEL, Şafak ŞİMŞEK, FIG Congress 2011 Bridging the Gap Between Cultures, Mayıs 18-22 2011, Marrakech, Fas (Tam metin olarak basılmış)

Ulusal Bildiriler

 • Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi” Çetin MEKİK, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Şenol Hakan KUTOĞLU, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005, İTÜ, İstanbul, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • İnterforemetrik SAR ve GPS Kombinasyonu ile Madencilikten Kaynaklanan Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi”, Hakan AKÇIN, Tomonori DEGUCHI, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin KEMALDERE, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 02-06 Nisan 2007, ODTÜ, Ankara, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinde Gerçekleştirilen Jeodezik Çalışmalar”, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Hüseyin KEMALDERE, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, ODTÜ, Ankara, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • “Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Zonguldak Kömür Havzasındaki Mühendislik Yapılarının Güncel Sayısal Haritalar Üzerinde Konumunun Belirlenmesi ve Görselleştirilmesi” Hakan AKÇIN, Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • “1890’lardan Günümüze Zonguldak Taşkömür Havzasında Endüstrileşmeye Bağlı Kıyı Değişimlerinin İncelenmesi”, Hakan AKÇIN, Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Sayim ÖNGEL, Şafak ŞİMŞEK, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2010, KTÜ, Trabzon (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • Kinematik GPS İle Köprü Salınımlarının Belirlenmesi” Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Çetin MEKİK, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, ZKÜ, Zonguldak, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • “Zonguldak Kent Merkezinin 100 kHz–3 GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kirliliğinin AraştırılmasıBülent ÖZGÜMÜŞ, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Zehra SARAÇ, Mahmut ÖZER, ELECO’2010, Elektrik–Elektronik–Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2–5 Aralık 2010, Bursa, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)
 • “Karasu Kıyılarında Erozyon Ve Kıyı Yapılarının İncelenmesi” Şenol Hakan KUTOĞLU, Dursun Zafer ŞEKER, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat ORUÇ, Berna AKSOY, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, KTÜ, Trabzon, (Tam metin olarak basılmış, sözlü olarak sunulmuştur)

Comments are closed.