Akademik Özgeçmiş

Doktora: Geomatik Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2012- 2016 (Yatay Geçiş)
 
                  Geomatik Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008-2011
 
Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2005-2007
 
Yabancı Dil Eğitimi: İngilizce Hazırlık, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2004-2005
 
Lisans: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İnşaat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2000-2004

Comments are closed.