Tez Çalışmaları

Doktora: Sürekli Gözlem Yapan GNSS Ağları İle Su Buharının Yüksek Doğruluklu Olarak Modellenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans: Determination of Velocity Field and Strain Accumulation of Densification Network in Marmara Region, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı, 2007

Lisans: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Standartları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 2004

 

Comments are closed.