English

Research Assistant Ilke Deniz

Contact Information:

Bulent Ecevit University

Faculty of Engineering

Department of Geomatics Engineering

67100, Incivez, Zonguldak, TURKEY

Tel (Office):  +90 372 291 25 76

E-mail: ideniz@beun.edu.tr

Education:

Doctorate (Ph.D.) : Bülent Ecevit University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Geomatics Engineering Department 2016; Thesis Title : High-Accuracy Modeling of Water Vapor from Continuous GNSS Networks (Turkish).

Graduate (M.Phil.) : Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Geodesy Department 2007; Thesis Title : Determination of Velocity Field and Strain Accumulation of Densification Network in Marmara Region.

Undergraduate (B.Sc.) :  Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering, 2004.

Publications:

Papers

International Conference Proceedings

 • I.Deniz, “An Analysis of Strain Accumulation in Turkey”, 19th General Assembly of WEGENER, 10-13 September, Grenoble, France, 2018
 • I.Deniz, G. Gurbuz, C. Mekik, “Intercomparison of PWV from MODIS, radiosonde and GPS at Ankara TUSAGA-Active  station”, IGS Workshop 2017, 3-7 July, Paris, France, 2017
 • Cetin Mekik, Ilke Deniz, Gokhan Gurbuz, “Determination of the Most Applicable Precipitable Water Vapour Model For Turkey Using GNSS” , FIG Working Week, 29 May – 2 June, Helsinki, Finland, 2017
 • Deniz, I., C. Mekik and G. Gurbuz  “Comparisons of PWV derived from GNSS and radiosonde observations“, COST ES1206 Workshop, ESTEC-Noordwijk, Netherlands, 21-23 February, 2017.
 • Deniz, Ilke; Mekik, Cetin; Gurbuz, Gokhan, “Spherical harmonics functions modelling of meteorological parameters in PWV estimation”, 2016 European Space Agency Living Planet Symposium, Prague, Czech Republic, 9-13 May, 2016.
 • Deniz, I., C. Mekik and G. Gurbuz, “Acquisition of PWV from TUSAGA-Active stations in the North West of Turkey”, 3rd COST ES1206 Workshop, Reykjavik, Iceland, 8-10 March, 2016.
 • Mekik, C., Deniz I., Gurbuz, G., “Weighted Mean Temperature Model for Turkey Using GNSS Observables”, The 26th International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) General Assembly, 22 June-2 July, Prague, Czech Republic, 2015.
 • Ilke Deniz, Nevin Betul Avsar, Rasim Deniz, Cetin Mekik, Senol Hakan Kutoglu, “An Analysis of Strain Accumulation in the Western Part of Black Sea Region in Turkey” , FIG Working Week, 17-21 May, Sofia, Bulgaria, 2015.
 • Mekik, C., I. Deniz and Gokhan Gurbuz “Coefficients of Tm-Ts and Q Models for Turkey”, 2nd COST ES1206 Workshop, 11-14 May, Thessaloniki, Greece, 2015.
 • Ilke Deniz, Cetin Mekik, Gokhan Gurbuz, “Estimation Of The Precipitable Water Vapor From GNSS Observables”, VII.Amospheric Science Symposium, 28-30 April, Istanbul, 2015.
 • Bahadır Aktug, Ismail Mert, Mustafa Yurtseven, Gokhan Gurbuz, Ilke Deniz, Cetin Mekik, “The Use and Impact of GPS-IPWV in Severe Precipitation”, VII.Amospheric Science Symposium, 28-30 April, Istanbul, 2015.
 • Ilke Deniz, Cetin Mekik, Gokhan Gurbuz, “Q Conversion Factor Models for Estimating Precipitable Water Vapor for Turkey”, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8866, European Geosciences Union General Assembly, 12-17 April, Vienna, Austria, 2015.
 • Ilke Deniz, Cetin Mekik, “Preliminary Study of Modeling the Precipitable Water Vapor Based on Radiosonde Data“, XXV FIG Congress, 16-21 June, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014.
 • Ilke Deniz, Cetin Mekik, “Wet Tropospheric Zenith Delay and Precipitable Water Vapor Estimated From Radiosonde Data”, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-165, European Geosciences Union General Assembly, 27 April – 2 May, Vienna, Austria, 2014.
 • Mekik, Ç., İ. Deniz, “Water Vapour Estimation using GPS”, 1st ES1206 GNSS4SWEC Workshop,  26-28 February, Munich, Germany, 2014.
 • Ilke Deniz, Cetin Mekik, “Determination of Wet Tropospheric Zenith Delay and Integrated Precipitable Water Vapour Derived From Radiosonde Data” , International Symposium on GNSS, 22-25 October, Istanbul, 2013.
 • Deniz I., Ozener H., “Estimating Strain Accumulation Rates in the Northern part of Marmara Region” , WEGENER 2010 – 15th General Assembly of WEGENER, 14 – 17 September, Istanbul, 2010.
 • Deniz, I. and Ozener H., “Determination of Velocity Field and Strain Accumulation of Densification Network in Marmara Region“, FIG Working Week 2008, 14 – 19 June, Stockholm, Sweden, 2008.
 • Deniz, H. Ozener, G. Akay, A. Arslan, “Positioning Accuracy in GIS Data”, 5th International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, 28-31 March, Berlin, Germany, 2006.
 • Akay, H. Ozener, O. Yilmaz, A. Arslan, I. Deniz, “Monitoring and Operating Disasters Using GPS”, 5th International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 March, Berlin, Germany, 2006.
 • A. Arslan, H. Özener, A. Garagon Dogru, O. Yılmaz, K. Halicioglu, B.Turgut, O.Gürkan, G. Akay, I. Deniz, “Geodetic and Geothechnical Monitoring Techniques for Crustal Deformations”, 5th International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 March, Berlin, Germany, 2006.

National Conference Proceedings

 • Aktug, B., Mert, I., Yurtseven, M., Gurbuz, G., Deniz, I., Mekik, C.,  “Sabit GNSS Verileri ile Troposfer Uygulamaları”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Çalıştayı,  2-3 Kasım, İstanbul, 2017
 • İlke Deniz, Çetin Mekik, “TUSAGA-Aktif’in GNSS Meteorolojisi Ağı Olarak Kullanılması“, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 May, Ankara, 2017
 • İlke Deniz, Çetin Mekik, Gökhan Gürbüz, “Türkiye için Islak Zenit Gecikmesi – Su Buharı Dönüşüm Faktörünün Modellenmesi“, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 March, Ankara, 2015.
 • Gökhan Gürbüz, Çetin Mekik, İlke Deniz, Szabolcs Rozsa,Radyosonda ve GNSS ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması”, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 October, Çorum, 2014.
 • İlke Deniz, Çetin Mekik, “GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması“, 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 May, Ankara, 2013.
 • İlke Deniz, Çetin Mekik, “GPS Meteorolojisi: Troposferik Zenit Gecikmesinden Yoğuşabilir Su Buharının Hesabı“, HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3 – 5 October, Afyonkarahisar, 2012.
 • İlke Deniz, Haluk Özener, “Marmara Bölgesi’ndeki Deprem Sonrası Hız Alanı ve Gerilim Birikiminin Belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11 – 15 May, Ankara, 2009.

Projects

 • Estimation of Atmospheric Water Vapour by GPS. Funded by Turkish Scientific and Technological Research Council, COST Action ES1206, 2013-2016, Scholarship student.

Comments are closed.