Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Jeodezi ve Fotogrametri  Bölümü,   2008-2012

Yüksek Lisans: Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013-

Comments are closed.