Yayınlanmış Eserler

Uluslararası Makale 

Yildirim, O., Inyurt, S., Mekik, C. (2016) “Review of Variations in Mw<7 Earthquake Motions on Positions and TEC (Mw=6.5 Aegean Sea Earthquake Sample)”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 16, pp.543-557. Link

Inyurt, S., Yildirim, O., and C. Mekik (2017) “Comparison between IRI-2012 and GPS-TEC observations over the western Black Sea”, Annales Geophysica, 35, pp. 817-824.Link

Yaprak, S., Yildirim, O., Susam, T., Inyurt, S., Oguz, I. (2018). The Role of Unmanned Aerial Vehicles in Monitoring Rapidly Occurring Landslides. Geodetski list72(2), 113-132.Link

Ulusal Makale

Yildirim O., Yaprak S., Susam T., Delen A., Inyurt S. (2016) ” The Availability of UAV Systems for Agricultural Purposes”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(3), pp: 111-120

Uluslararası Bildiri

Yildirim O., Inyurt S. (2018). UAV İle Harita yapımı için elde edilen resimlerin farklı yazılımlar ile doğruluk analizi,  BILMES 2018, 05-08.07.2018, Nevşehir

Inyurt S., Mekik C., Yildirim O. (2018). 7.2 Büyüklüğündeki Baja Kaliforniya Depremi Kaynaklı İyonosferik Değişimlerin Tespit Edilebilmesi için farklı bir yaklaşım geliştirilmesi, BILMES 2018, 05-08.07.2018, Nevşehir

Inyurt S., Mekik C., Yildirim O. (2018). Süper Manyetik Fırtına Kaynaklı İyonosferik Değişimin İrdelenmesi, BILMES 2018, 05-08.07.2018, Nevşehir

Inyurt S., Mekik C., Yildirim O. (2018).  A Different Method to determine ionospheric anomaly induced by earthquake, European Geosciences Union (EGU), 8-13 Nisan 2018, Viyana (Poster Sunum)

Yildirim O., Yaprak S., Susam T., Inyurt S. (2017). Precise Engineering Applications of UAVs. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017), 18-21 Ekim 2017, Çanakkale

Inyurt S., Mekik C., Yildirim O., Arslan N. (2017).Monitoring Of Ionospheric Disturbances at Mw 7.8 Nepal Earthquake Using GNSS Measurements. Internatıonal Symposium On GIS Applications In Geography Geosciences(ISGGG2017), 18-21 Ekim 2017, Çanakkale

Inyurt S., Akcin H., Sekertekin A. (2017). Investigation of WEB Based PPP GNSS Service Measurement in GIS Applications. International Symposium On GIS Applications in Geography Geosciences (ISGGG2017), 18-21 Ekim 2017, Çanakkale

Akcin H., Inyurt S., Sekertekin A. (2017). Geoid Determination by Combination of Evaluated GNSS PPP Data with Online Internet Services and Levelling Data in 3-D Earth Science Applications. International Symposium On GIS Applications in Geography Geosciences (ISGGG2017), 18-21 Ekim 2017, Çanakkale

Inyurt S., Akcin H. ,Ozturk A., Icden M., Saglam A., Tunalı N. (2017). Kentsel Alanlara Iliskin Imar Planı Aplikasyonlarında Internet Tabanlı Servisler Kullanılarak Degerlendirilmis GNSS PPP Verisinin Kullanılabilirliginin Incelenmesi. Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15-17 Haziran 2017, Zonguldak

Tosun E., Ozcelik Z.,Kuren T., Soylu A., Ozcan B., Inyurt S., Mekik C. (2017). Mevsimsel TEC Degisimlerinin IRI-2016 Modeli ile Izlenmesi. Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15-17 Haziran 2017, Zonguldak   

Mekik C., Inyurt S., Yildirim O. (2017) Investigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012. Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017) 12-16 Haziran 2017

Inyurt, S., C. Mekik and O. Yildirim (2016) “Investigation of TEC Variation Induced by Geomagnetic Activity”, GEOMED 2016 Proceedings of 4th International Geography Symposium, 1104-1108, Antalya, Turkiye, Mayıs 23-26 2016.

Inyurt, S., C. Mekik and O. Yildirim (2015) “Monitoring Ionospheric Variation for a Definite Period of Time in Turkey”, SMPR 2015/ISPRS International Conference on Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring, Kish Adası, İran, 23-25 Kasım 2015.

Inyurt, S., C. Mekik, Ö. Yıldırım (2014) “Determination of Ionospheric Total Electron Content Derived from GNSS Measurements”, AGU Fall Meeting, San Francisco, 15-19 Aralık, 2014 (Poster Sunum).

Ulusal Bildiriler

Peker, S., İnyurt, S., Mekik, Ç. (2018) “Van Depremi Kaynaklı Olası İyonosferik Değişimlerin Farklı Modellerle İzlenmesi”, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK 2018), TUSAK 1 Oturumu, İzmir, 30 Mayıs-1 Haziran 2018.

İnyurt S., Mekik Ç., Yıldırım Ö. (2017). Nepal Depremi Kaynaklı Olası İyonosferik Değişimlerin GNSS Ölçüleri Kullanılarak İrdelenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, 2-3 Kasım 2017, İstanbul.

İnyurt S., Mekik Ç., Yıldırım Ö.(2017). Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Degişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017

Comments are closed.