Projeler

Üç Boyutlu Yüksek Konum Doğruluklu Hava Kaynaklı Lazer Tarama Kabiliyetli İnsansız Hava Aracı Üretimi, KOSGEB, Yürütücü (2016-)

Yersel Lazer Tarama Metodu ile Tarihi Yapıların Restitüsyonuna Yönelik 3B Röleve Çıkarımı – Fethiye Kayaköy Uygulaması, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü (2015)

Filyos Vadisi’ni kapsayan 6000 Hektarlık Alanda İnsansız Hava Aracı İle Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi, BEÜ-Zonguldak Valiliği Protokolü, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Serkan KARAKIŞ (2014-2015)

İnsansız Hava Aracı İle Uzaktan Algılama Verisi Üretiminde Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi, BEÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Serkan KARAKIŞ (2014-)

Küçük Alanlarda Model Uçak Yardımıyla Haritalama Amaçlı Veri Üretimi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Prof.Dr. Şenol KUŞÇU (2008-2010)

3500 km²’lik Bursa İli Sayısal Fotogrametrik Temel Planları Yapım Projesi (M3), Ulusal Proje, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU (2008-2011)

Zonguldak Kentsel Gelişim Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Prof.Dr. Şenol KUŞÇU (2004-2007)

Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Prof.Dr. Şenol KUŞÇU (2002-2004)

Comments are closed.