Tez Çalışmaları

Doktora Tezi
Küçük Alanlarda Model Uçaklarla Haritalama Amaçlı Veri Üretim Olanaklarının Araştırılması, Eylül 2011
Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi
Quickbird Örneğinde Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Üzerinden Kentsel Ayrıntıların Otomatik ve Manuel Çıkarımı Üzerine Bir Uygulama, Temmuz 2005
Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Comments are closed.