Yayınlanmış Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

[2017] Novel fusion approach on automatic object extraction from spatial data: Case study Worldview-2 and TOPO5000, Umut G. Sefercik, Serkan Karakis, Can Atalay, Ibrahim Yigit, Umit Gokmen, Geocarto International, Taylor&Francis (ISI), doi:10.1080/10106049.2017.1353646, Temmuz 2017

[2014] Contribution of Normalized DSM to Automatic Building Extraction from HR Mono Optical Satellite Imagery, Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış, Çağlar Bayık, Mehmet Alkan, Naci Yastikli, European Journal of Remote Sensing – 2014, 47: 575-591.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

[2012] İnsansız Hava Aracı Yardımıyla Büyük Ölçekli Fotogrametrik Harita Üretim Olanaklarının Araştırılması, Harita Dergisi, Sayfa 13-20, Ocak 2012, Sayı 147, Harita Genel Komutanlığı Matbaası, ANKARA

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

[2017] UAV-Based Precise 3D Topographic Modelling to Build Engineering Structures, Umut G. Sefercik, Serkan Karakis, Can Atalay, International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkiye, 18-21 Ekim, 2017

[2017] Campus Information System Generation Utilizing Passively Collected UAV Data: Case Study Bulent Ecevit University, Serkan Karakis, Can Atalay, Umut G. Sefercik, International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkiye, 18-21 Ekim, 2017

[2011] Morphologic Quality of DSMs Based on Optical and Radar Space Imagery, U. Sefercik, C. Bayik, S. Karakis, K. Jacobsen, ISPRS Hannover Workshop 2011, Hannover, Almanya, 14-17 Haziran 2011

[2011] Data Acquisition through the Model Aircraft for Mapping Purposes”, S. Karakis, U.G. Sefercik, C. Bayik, ISPRS Hannover Workshop 2011, Hannover, Almanya, 14-17 Haziran 2011

[2010] Updating Objects for Topographic Map Information Using High Resolution Optical Images of Zonguldak Test Field”, Mehmet Alkan, Umut G. Sefercik, Aycan M. Marangoz, Serkan Karakış, 30th EARSeL Symposium, Remote Sensing for Science, Education and Culture, Paris, Fransa, 31 Mayıs-3 Haziran 2010

[2008] Feature Extractions from High Resolution Imagery and Using For City Information System, Mehmet ALKAN, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ,4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries / GISDECO 8, Istanbul, Türkiye, 04-07 Haziran 2008

[2007] Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach in Bartın, Turkey, Metin TUNAY, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Ayhan ATEŞOĞLU, 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies – Space for a More Secure World, RAST 2007, Istanbul, Türkiye, 14 – 16 Haziran 2007

[2007] Object-Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Hakan AKÇIN, 27th EARSeL Symposium on Geoinformation in Europe, EURAC Research, Bolzano, İtalya, 04-07 Haziran 2007

[2007] Evaluation of Information Content and Feature Extraction Capability of Very High Resolution QuickBird Pan-Sharpened Image, Aycan M. MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ, Serkan KARAKIŞ, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, İTÜ, İstanbul, 16-18 Mayıs 2007

[2006] Comparison of Pixel-Based and Object-Oriented Classification Using Ikonos Imagery for Automatic Building Extraction – Safranbolu Testfield, Aycan M. MARANGOZ, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ ve Hakan ŞAHIN, Fifth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days”, Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya, 28-31 Mart 2006.

[2006] 3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery, Aycan Murat MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Murat ORUÇ, Hakan ŞAHİN, Umut Güneş SEFERCİK, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, 1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing, URBAN REMOTE SENSING CHALLENGES & SOLUTIONS Berlin Adlershof, Germany, 2-3 March 2006.

[2006] Verification of Automatic and Manual Road Extraction Methods Using Quickbird Imagery, M. Alkan, A. M. Marangoz, S. Karakis, G. Buyuksalih., ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, February 14-16, 2006.
[2006] Analysis of Segmentation Parameters in Ecognition Software Using High Resolution Quickbird MS Imagery, S. Karakis, A. M. Marangoz, G. Buyuksalih., ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, February 14-16, 2006.

[2006] Analysis of Object-Oriented Classification Results Derived From Pan-sharpened LANDSAT 7 ETM+ and ASTER Images, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Murat ORUÇ, ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, February 14-16, 2006.

[2005] Semantic Analysis of Space Imagery for Mapping Purposes, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Aycan MARANGOZ ve Karsten JACOBSEN, RAST2005 (İstanbul), 9-11 Ocak 2005.

[2004] Information Content Analysis of KVR-1000 Ortho-Image Based on the Available, Topographic Maps in the GIS Environment, Hakan ŞAHİN, Gürcan BÜYÜKSALİH, Hakan AKÇIN, Hüseyin TOPAN, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. Marangoz, EARSeL Workshop, Remote Sensing for Developing Countries, Kahire (Mısır), 26-29 Eylül 2004

[2004] GIS Based Analysis of Landcover Changes Arising from Coal Production Wastes in Zonguldak Metropolitan Area-Turkey, Akcin, H., Karakis, S., Buyuksalih, G., Oruc, M., ISPRS XX. Kongresi (İstanbul), 12-23 Temmuz 2004.

[2004] Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction, Hakan ŞAHİN, Hüseyin TOPAN, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, ISPRS XX. Kongresi (İstanbul), 12-23 Temmuz 2004

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

[2016] Düşük Maliyetli Aksiyon Kamera ile Elde Edilen İnsansız Hava Aracı Verilerinin Nokta-bazlı Doğruluk Analizi, Serkan Karakış, Umut G. Sefercik, Can Atalay, VI. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5-7 Ekim 2016

[2014] Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı Performansının Arttırılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım – QuickBird Örneği, Umut Güneş SEFERCİK, Serkan KARAKIŞ, Çağlar BAYIK, Mehmet ALKAN, Naci YASTIKLI, V. UZAL-CBS Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, İstanbul.

[2014] İnsansız Hava Araçlarının Madencilik Faaliyetlerinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi, Serkan KARAKIŞ, Çağlar BAYIK, Umut Güneş SEFERCİK, 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, Zonguldak.

[2011] Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi Hüseyin TOPAN, Mehmet ÖZKAYA, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2011, Zonguldak, syf: 147-154.

[2007] Safranboludaki Tarihi ve Kültürel Mirasın Yüksek Çözünürlüklü Ikonos Görüntüsü Kullanılarak Nesne-tabanlı Otomatik Çıkarımı, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Gürcan BÜYÜKSALİH, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ, Ankara, 02-06 Nisan 2007

[2007] Pan-Sharp Landsat 7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Murat ORUÇ, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ, Ankara, 02-06 Nisan 2007

[2007] Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ, Ankara, 02-06 Nisan 2007

[2006] Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve Harita Mühendisliği Eğitiminin Bugünü ve Geleceği Şenol KUŞCU, Murat ORUÇ, Aycan M. MARANGOZ, Hakan ŞAHİN, Hüseyin TOPAN, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin KEMALDERE, Umut G. SEFERCİK, Eray CAN, KTÜ Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Harita Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon, 22 Eylül 2006

[2005] Yerleşkelerdeki Zamansal Gelişimin Uydu Görüntüleri ve CBS yle Analizi, Akçın, H., Büyüksalih, G., Karakış, S., Oruç, M., II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş, Haziran 2005.

[2005] Yerleşke Planlaması ve Gelişimin Takibinde Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yararlanma, Akçın, H., Büyüksalih, G., Karakış, S., Oruç, M., II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş, Haziran 2005.

[2005] Obje Tabanlı Yapı Bilgi Sistemi ve Örnek Uygulama, Hakan AKÇIN, Serkan KARAKIŞ, Hakan ŞAHİN, Aycan M. MARANGOZ, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı (İzmir), 27-29 Nisan 2005.

[2005] Kentsel Alanlarda Ağaçlık ve Yeşil Alanların Uydu Görüntülerinden Nesne-Tabanlı Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu, Aycan M. MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Hakan AKÇIN, Murat ORUÇ, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı (İzmir), 27-29 Nisan 2005.

[2005] Batı Karadeniz Sahil Bölgesindeki Filyos Nehri ve Deltasındaki Değişimlerin Zamansal CBS İle İncelenmesi, İsmail BÜYÜKSALİH, Hakan AKÇIN, Umut Güneş SEFERCİK, Serkan KARAKIŞ, Aycan M. MARANGOZ, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı (İzmir), 27-29 Nisan 2005.

[2005] KVR-1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ, Hüseyin TOPAN, Aycan M. MARANGOZ, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Ankara), 28 Mart-1 Nisan 2005.

[2005] Geleneksel Safranbolu Mimarisinin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik CBS Uygulaması: Safranbis, Özlem ERGİN, Hakan AKÇIN, Serkan KARAKIŞ, Hakan ŞAHİN, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Ankara), 28 Mart-1 Nisan 2005.

[2005] Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol ve Binaların Çıkarımı, Aycan M.MARANGOZ, Serkan KARAKIŞ, Murat ORUÇ, Gürcan BÜYÜKSALİH, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Ankara), 28 Mart-1 Nisan 2005.

[2005] Quickbird Pan-Sharpened Görüntüsü Üzerinden Otomatik Detay Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Uygunluğunun Analizi, Serkan KARAKIŞ, Aycan M.MARANGOZ, Gürcan BÜYÜKSALİH, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Ankara), 28 Mart-1 Nisan 2005.

[2004] Zonguldak Ormanlık Alanlarındaki Kaçak Yapılaşmanın Uydu Görüntülerinden Otomatik Nesne Çıkarımı Yapılarak CBS ile Analizi, Hakan AKÇIN, Aycan Marangoz, Serkan Karakış, Hakan Şahin, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul 6-9 Ekim 2004
 

Comments are closed.