Katılınan Etkinlikler

 • Genç Haritacılar Günleri, 18-20 Mayıs 2001, İstanbul.
 • Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 11-13 June 2002, İstanbul.
 • Genç Haritacılar Günleri, 16-20 Mayıs 2003, Trabzon.
 • Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, TUJK 2004, 14-16 Ekim 2004, Zonguldak.
 • Prof. Dr. Erdal Koçak Bilimsel Toplantısı, 11 Kasım 2005, Zonguldak.
 • II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 11-13 Mayıs 2006, Zonguldak.
 • Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2, TUJK 2006, 16-18 Kasım 2006, İstanbul.
 • 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 02-06 Nisan 2007, Ankara.
 • Genç Haritacılar Günleri, 13-17 Mayıs 2007, Zonguldak.
 • İyonosfer ve Troposferin Gözlenmesi ve Modellenmesi Çalıştayı, TUJK 2007, 14-16 Kasım 2007, Ankara.
 • Koordinat Sistemleri, Prof. Dr. Ahmet Aksoy’un Jeodeziye Katkıları Çalıştayı, TUJK 2008, 19-21 Kasım 2008, İstanbul.
 • 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.
 • Deformasyon Analizi Çalıştayı, TUJK 2009, 11-13 Kasım 2009, Konya.
 • Dutch Network of PhD Students Remote Sensing Symposium, 19 May 2010, Delft, The Netherlansds.
 • Prof. Dr. Tevfik Ayan Jeodezi Kolokyumu, 5 Kasım 2010, İstanbul.
 • 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.
 • Zonguldak Kent Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2011, Zonguldak.
 • Gemlik Deprem Paneli, 02 Kasım 2011, Gemlik-Bursa.
 • Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu Çalıştayı, TUJK 2012, 28-30 Mart 2012, Zonguldak.
 • Zonguldak’da Zemin Hareketleri Paneli, 28 Mayıs 2012, Zonguldak.

Comments are closed.