Tez Çalışmaları

TEZLER

 

Doktora:

Şehir Altı Madenciliği ve Tasman Etkilerinin Diferansiyel InSAR Tekniği İle Belirlenmesi: Zonguldak Metropolitan Alanı Örneği. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN – Doç. Dr. Ş. Hakan KUTOĞLU, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2011.

 

Yüksek Lisans:

GPS İle Jeodezik Konum Belirlemede Değerlendirme Yazılımlarından Kaynaklanan Çözüm Farklılıklarının Araştırılması. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan KUTOĞLU, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2005.

Comments are closed.