Yayınlanmış Eserler

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Arca, D., Citiroglu, H.K., Kutoglu, H.S., Kemaldere, H., Mekik, C., Sargınoglu, S., Arslanoglu, M., “Unsustainable urban development for Zonguldak metropolitan area (NW Turkey)” International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Volume 21, Issue 5, Page(s) 398-405, October 2014, DOI: 10.1080/13504509.2014.959457, 29 September 2014.

 • Kutoglu, H.S., Kemaldere, H., Deguchi, T., Berber, M., “Discovering a pull-apart basin using InSAR in Bursa, Turkey” Natural Hazards, Volume 71, Issue 1, Page(s) 871-880, March 2014, DOI 10.1007/s11069-013-0938-x, November 2013.

 • Kutoglu, H.S., Gormus, K.S., Deguchi, T., Koksal, E., Kemaldere, H., Gundogdu, O., “Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes?” Natural Hazards, Volume 65, Issue 3, Page(s) 2161-2173, February 2013, DOI 10.1007/s11069-012-0466-0, October 2012.

 • Akcin, H., Kutoglu, H.S.,Kemaldere, H., Deguchi, T.,Koksal, E.,2010. Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR-GIS integration. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10 (9), 1807-1814.

 • Kutoglu, H.S., Akcin, H.,Kemaldere, H., Gormus, K.S., 2008.Triggered creep rate on the İsmetpaşa segment of The North Anatolian Fault. Natural Hazards and Earth System Sciences, 8 (6), 1369-1373.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Saygın ABDİKAN, Mahmut ARIKAN, Füsun BALIK ŞANLI, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE, “Zonguldak Maden Alanlarında Meydana Gelen Yer Yüzeyi Hareketlerinin InSAR Zaman Serileri ile Belirlenmesi”, Harita Dergisi, Sayı 149, Ocak 2013.

 • Kutoglu, H.S., Akcin, H.,Kemaldere, H., Deguchi, T.,Kato, M.,2009. İllegal madencilik faaliyetlerinin DInSAR ile belirlenmesi. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 101 – 12. THBTK Özel Sayısı, s. 103

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

 • Kurtulus Sedar GORMUS, Senol Hakan KUTOGLU, Cetin MEKIK, Huseyin KEMALDERE, Eray KOKSAL, “Creep Monitorings at Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault”,  International Symposium on Global Navigation Satellite System (ISGNSS) 2013, 22-25 October 2013, Istanbul, Turkey.

 • Huseyin KEMALDERE, Cetin MEKIK, Mehmet ALKAN, “Investigation on Accuracies of Some of GNSS Methods for GIS Applications”, International Symposium on Global Navigation Satellite System (ISGNSS) 2013, 22-25 October 2013, Istanbul, Turkey.

 • Hakan Senol KUTOGLU, Tomonori DEGUCHI, Huseyin KEMALDERE, “Finding evidence of a pull-apart basin related to strike slip faults using InSAR”, AGU Fall Meeting, 3-7 December 2012, San Francisco, USA.

 • Akcin, H., Can, E., Kemaldere, H., Kuscu, S.,2012. Temporal Investigation of Effects on Coastal Structures of Subsidence Caused by Undersea Mining in Zonguldak Hardcoal Basin Using InSAR and GNSS Approach. FIG Working Week 2012, May 6-10 2012, Rome, Italy.

 • Abdikan, S., Hooper, A., Arıkan, M., Sanlı, F.B., Cakır, Z., Kemaldere, H.,2011. InSAR time series analysis of coal mining in Zonguldak City, northwestern Turkey. Fringe 2011 Workshop, 19 – 23 September, ESA – ESRIN, Frascati (Rome), Italy.

 • Kutoglu, H.S., Akcin, H.,Kemaldere, H., Deguchi, T.,Kato, M.,2008. Detecting illegal mining activities using DInSAR. FIG Working Week 2008, 14 – 19 June, Stockholm, Sweden.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • Kutoğlu Ş. H., Özölçer İ. H., Kemaldere H., “Radar İnterferometri Tekniği İle Kıyı Yapılarındaki Deformasyonların İzlenmesi”, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Çorum.

 • Kemaldere H., Kutoğlu Ş. H., Akçın H., Görmüş K. S., “Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel Radar İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi”, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.

 • Şanlı Balık, F., Abdikan, S., Arıkan, M., Çakır, Z., Kemaldere, H., “InSAR Zaman Serileri İle Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi: Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği”, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak.

 • Kutoğlu Ş.H.,Çıtıroğlu H.K., Çapar Ö.F., Arca D., Sargınoğlu S., Kemaldere H., Arslanoğlu M., “Şehirlerin Yapılandırılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Çevresel Etkenler: Zonguldak Örneği”, Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu (Kentsel Dönüşüm 2012), 26-29 Eylül 2012, İstanbul.

 • Kutoğlu Ş.H., GörmüşK.S., Kemaldere H., Köksal E., Deguchi T., “Şehirlerdeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi”, Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu (Kentsel Dönüşüm 2012), 26-29 Eylül 2012, İstanbul.

 • Kemaldere, H., Kutoglu, H.S., Akcin, H., 2011. Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda meydana gelen yüzey deformasyonlarının DInSAR ile izlenmesi. Zonguldak Kent Sempozyumu 2011, 16 – 17 Mayıs, ZKÜ, Zonguldak.

 • Kutoglu, H.S., Akcin, H., Gormus, K.S., Kemaldere, H., 2009. Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa segmentinde gerçekleştirilen jeodezik çalışmalar. 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11 – 15 Mayıs, ODTÜ, Ankara.

 • Kutoglu, H.S., Akcin, H., Kemaldere, H., Deguchi, T., Kato, M., 2009. İllegal madencilik faaliyetlerinin DInSAR ile belirlenmesi. 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11 – 15 Mayıs, ODTÜ, Ankara.

 • Akcin, H., Kutoglu, H.S., Kemaldere, H., Deguchi, T., 2009. Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda düşey hareketlerin izlenmesine yönelik InSAR çalışmaları. 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11 – 15 Mayıs, ODTÜ, Ankara.

 • Akcin, H., Deguchi, T., Kutoglu, H.S., Kemaldere, H., Oruç, M., Karakış, S., Görmüş, K.S., 2007. İnterferometrik SAR ve GPS kombinasyonu ile madencilikten kaynaklanan yüzey deformasyonlarının belirlenmesi. 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 02 – 06 Nisan, ODTÜ, Ankara.

 • Kemaldere, H., Kutoglu, H.S., Mekik, Ç., 2007. GPS ölçümlerinin değerlendirilmesinde farklı faz kombinasyonlarının kullanılması. 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 02 – 06 Nisan, ODTÜ, Ankara.

 • Kuşçu, Ş., Oruç, M., Marangoz, A.M., Şahin, H., Topan, H., Karakış, S., Kemaldere, H., Sefercik, U.G., Can, E., 2006. Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ve harita mühendisliği eğitiminin bugünü ve geleceği. Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Harita Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 22 Eylül, KTÜ Trabzon.

Comments are closed.