Academical

ÖĞRENİM DURUMU (EDUCATION)

Derece (Degree)

Bölüm (Department)

Üniversite (University)

Yıl (Year)

Lisans (Graduate)

Jeo. ve Fot. Müh.

İstanbul Teknik Üniversitesi

1994

Y. Lisans (M.Sc.)

Jeo. ve Fot. Müh.

İstanbul Teknik Üniversitesi

1997

Doktora (Ph.D.)

Jeo. ve Fot. Müh.

İstanbul Teknik Üniversitesi

2001

PostDoc

Geodesy&Geomatics

University of New Brunswick

2004

 

 

 

 

 

 

GÖREVLER (PROFESSIONAL CAREER)

Unvan (Title)

Görev Yeri (Organization)

Yıl (Year)

Arş.Gör. (Research Asistant)

Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Engineering Faculty, Zonguldak Karaelmas University

1994-1999

Öğr.Gör. (Lecturer)

Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Engineering Faculty, Zonguldak Karaelmas University

1999-2000

Mühendis (Engineer)

Devlet Su İşleri

General Directorate of State Hydraulic Works

2000-2001

Yrd. Doç.Dr. (Assist. Prof.)

Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Engineering Faculty, Zonguldak Karaelmas University

2001-2006

Doç.Dr. (Assoc. Prof.)

Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Engineering Faculty, Zonguldak Karaelmas University

2006-2012

Prof.Dr. (Prof.)

Mühendislik Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi

Engineering Faculty, Bulent Ecevit University

2012-

Comments are closed.