Researches

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunlarının yanı sıra Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Matematik, İnşaat, Jeofizik, Maden ve Jeoloji Mühendisliği disiplinlerinden araştırmacılar da aşağıdaki konularda yüksek lisans ve doktora yapmak üzere araştırma grubumuzda yer alabilirler.

(Our team welcomes international researches and collaborations between Institutes)

◊  Zonguldak’ta Tasman Oluşumlarının İzlenmesi (Subsidence Monitoring in Zonguldak)

Zonguldak’ta yeraltı madenciliği 1848 yılında başlamıştır. Bu aktivite nedeniyle, kentin değişik noktalarında tasman hadiseleri meydana gelmiş ve bu hareketler hala devam etmektedir. Bölümümüz ve Japon ERSDAC kuruluşunun işbirliğiyle, söz konusu tasmanları izlemek amacıyla 2005 yılında ortak bir proje başlatılmıştır. Proje, başarılı sonuçlar üretmiştir. Ortak çalışma 2007 yılında sona ermiştir. Şu anda proje bölümümüz tarafından devam ettirilmekte ve üniversite araştırma fonu tarafından desteklenmektedir.                                                                                                                                                  Underground hard coal mining in Zonguldak was started in 1848. Due to this activity, subsidence events have been occuring around Zonguldak city. Our department and Japan Earth Remote Sensing & Data Center started a joint Project yielded successful results. The joint effort was ended in 2007. Now, The Project is maintained by our department and supported by a university research fund.

          Figure 1. Surface deformations in Zonguldak from JERS-1

  Kuzey Anadolu Fayının İsmetpaşa Segmentinde Krip Hareketinin İncelenmesi (Monitoring Creep Rate Of The North Anatolian Fault In The Segment of Ismatpasa)

Kuzey Anadolu Fayı’nın İsmetpaşa Segmenti krep hareketinin görüldüğü dünyadaki ender yerlerden biridir. Araştırma ekibimiz krip olayını GPS ve Radar İnterferometri teknikleriyle izlemektedir.                                                                                                                                           The Ismetpasa segment is rare place in the world where a creep motion occurs. Our research team is monitoring the creep by GPS and Radar Interferometry techniques.

                    Figure 2. Temporal change of the creep rate in the Ismetpasa segment

  Karasu Bölgesi’nde kıyı erozyonu (Coastal erosion in Karasu)

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü ve İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, Karasu kıyılarında 1990’lı yıllardan bu yana 100 metreye varan kıyı erozyonunun meydana geldiği belirlenmiştir.                                                                                                                                            A joint Project with ITU Geomatics Engineering and IU Marine Sciences and Management Institute showed that Karasu shores have been experienced a coastal erosion about 100 m since 1990’s.

                        Figure 3. Coastal erosion in Karasu

 ◊ Alternatif yöntemlerle datum dönüşümü (Datum transformation by alternative methods)

                                   Figure 4. A graphic from a sample study

 ◊ Lokal geoit modelleme (Local geoid modelling)

           Figure 5. A local geoid from Artificial Neural Network

◊ Jeodezik ağlar üzerine doğruluk araştırmaları (Accuracy research on geodetic networks)

◊ Kinematik ve dinamik deformasyon analizine yeni yaklaşımlar (New approaches for Kinematic and Dynamic deformation analysis)

◊Yapay zeka yöntemlerinin jeodezik problemlere uygulamaları ( Geodetic applications by Artificial Intelligence)

◊ Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Tektonik Kaynaklı Zemin Hareketlerinin İzlenmesi, DPT Projesi, K96121820, Araştırmacı, 1996-2002. (Monitoring Tectonic Motions over The North Anatolian Fault, supported by State Planning Organization, 1996-2002).

◊ Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması, ZKÜ Araştırma Projesi, 2004-45-05-07, Proje Yöneticisi, 2004-2005. (Accuracy Research on Geometrical Transformation of Satellite Images, suported by University Research Fund, 2004-2005).

Comments are closed.