Projeler

 

 • [2017] “Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, TÜBİTAK – 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı (Lisans öğrencileri Oğuzhan AKDOĞAN, Rabia GÜMÜŞ ve Sena KOÇ ile birlikte), Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ ve Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN
 • [2017] “Kırık Barajı Varyant Yolu Jeodezik Ağı GNSS Gözlemleri”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. K. Sedar GÖRMÜŞ (Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE)
 • [2015-2016] “Uydu Verileri Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi ve Arazi Örtüsüne Etkisinin Araştırılması”, BEÜ Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi (Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN ve Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN ile birlikte), Proje No: 2015-47912266-04, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
 • [2015-2016] “Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi”, BEÜ Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi (Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN, Uzman Murat Oruç ve Y. Lisans Öğrencisi Süleyman YILMAZ ile birlikte), Proje No: 2015-47912266-02, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
 • [2008-2016] “Bursa Metropoliten Alanı Sayısal ve Ortofoto Temel Planlarının Yapım Projesi Müşavirlik Hizmeti”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
 • [2014-2015] “Ilgaz Dağı Tüneli Jeodezik Ağı GNSS Gözlemi Projesi – 2 Periyot Gözlemler”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. K. Sedar GÖRMÜŞ (Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE)
 • [2014-2015] “Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı”, BEÜ Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi (Y. Lisans Öğrencisi Mihraç ÖZEN ile birlikte), Proje No: 2014-47912266-03, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
 • [2012-2014] “Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi”, BEÜ Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2012-17-12-03, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
 • [2012] “Sakarya’nin Karasu Ilçesindeki Sahil Şeridinin Landsat-5 Görüntülerinin Nesne Tabanli Siniflandirma Teknikleri Kullanilarak Zamansal Analizi”, BEÜ Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi, Proje No: 2012-YDP-17-06, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. K. Sedar GÖRMÜŞ
 • [2007] “Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne-Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu”, Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
 • [2007] “Soğuksu-Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu, Plankote ve Kontrolü Projesi”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK
 • [2004-2010] “Zonguldak Kentsel Gelişim Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi”, Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU
 • [2001-2004] “Geometric and Semantic Analysis  of Space Imagery for Topographic Mapping & Database Construction of Selected Experimental Test Ares in Turkey”, TÜBİTAK Projesi, Yürütücü: Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALİH
 • [2001-2004] “Safranbolu’nun Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Kalıcı Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması”, Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALİH
 • [2001-2004] “Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU
 • [1998-2000] “Bursa Büyük Şehir Belediyesinin 1/5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Haritalarının Üretimi Projesi”, Döner Sermaye Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU
 • [1994-2000] “Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi”, Döner Sermaye Projesi,Yürütücü: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

Comments are closed.