Seminerler

 

Bölüm İçi Seminerleri:

 • “Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Harita Yapımında Bilgi İçeriği ve Fiyat Analizi Üzerine Bir Araştırma”, JDF Mühendisliği Bölümü, Bölümiçi Semineri, Mayıs 2006, Zonguldak
 • “Kentsel Alanlarda Ağaçlık ve Yeşil Alanların Uydu Görüntülerinden Nesne-Tabanlı Çıkarımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu”, JDF Mühendisliği Bölümü, Bölümiçi Semineri, Mayıs 2005, Zonguldak
 • “eCognition: Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yazılımı”, JDF Mühendisliği Bölümü, Bölümiçi Semineri, Mayıs 2004, Zonguldak
 • “İnsan Vücudunun Fotogrametrik Yöntemle Modellenmesi” JDF Mühendisliği Bölümü, Bölümiçi Semineri, Mayıs 2003, Zonguldak
 • “Fotogrametrik Kamera Kalibrasyon Metodları” JDF Mühendisliği Bölümü, Bölümiçi Semineri, Nisan 2002, Zonguldak

 Doktora Eğitimi Seminerleri:

 • “Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Kentsel Ayrıntıların Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Tekniğiyle Otomatik Olarak Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Bütünleştirilmesine Yönelik Araştırma”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Doktora Tez Önerisi Semineri, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Zübeyde ALKIŞ, Nisan 2005, İstanbul
 • “Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi Ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol ve Binaların Çıkarımı”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. Ve CBS Programı, Doktora Semineri, Haziran 2004, İstanbul
 • “ZKÜ Merkez Kampüsü Görselleştirilmiş  Üç  Boyutlu Modelinin  Oluşturulması”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Mayıs 2004, İstanbul
 • “Dünya Ticaretindeki Değişim:  E-Ticaret (E-Commerce)”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Ocak 2004, İstanbul
 • “Shuttle Radar Topography Mission (SRTM Uydusu)”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Ocak 2004, İstanbul
 • Delaunay Üçgenlemesi”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Aralık 2003, İstanbul

 Yüksek Lisans Eğitimi Seminerleri:

 • “Düşük Çözünürlüklü Sayısal Kameralar Üzerine Bir İnceleme”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Yüksek Lisans Semineri, Haziran 2000, İstanbul
 • “CCD kameralar ve Teknik Özellikleri”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Haziran 2000, İstanbul
 • “Bodrum Sayısal Temel Haritaların Yapımı Ve Kent Bilgi Sistemi Projesi (Bobis)”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Haziran 2000, İstanbul
 • “Sayısal Kameralar”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Mayıs 2000, İstanbul
 • “Sayısal Ortofoto”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Mayıs 2000, İstanbul
 • “Video Sistemleri”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Kasım 1999, İstanbul
 • “Yeraltı Maden İsletmesinden Doğan Zemin Hareketleri”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Kasım 1999, İstanbul
 • “Türkiye’ deki Özel Harita Yapım Firmaları”, YTÜ Fen Bilimleri, Uzaktan Alg. ve CBS Programı, Dönem İçi Semineri, Kasım 1999, İstanbul

 Lisans Eğitimi Seminerleri:

 • “GPS Ölçmeleri ve Koordinat Sistemleri Arasındaki Dönüşümler”, ZKÜ Müh. Fak. JDF Müh. Böl. Bitirme Tezi, Haziran 1999, Zonguldak
 • “GPS Koordinatları ile Ülke Koordinatlarının Karşılaştırılması”, ZKÜ Müh. Fak. JDF Müh. Böl. Dönem İçi Semineri, Haziran 1999, Zonguldak
 • “Fotografik Kameralardaki Geometrik ve Radyometrik Distorsiyonlar ve Düzeltilmeleri”, ZKÜ Müh. Fak. JDF Müh. Böl. Dönem İçi Semineri, Haziran 1999, Zonguldak
 • “Ülkemizde Uygulanan Sulama Projeleri ve Sulama Tesisleri”, ZKÜ Müh. Fak. JDF Müh. Böl. Dönem İçi Semineri, Haziran 1998, Zonguldak

Comments are closed.