Öğrenci Tez Çalışmaları


Bitirilen:

Devam eden:

 • Semra DİLEKÇİ
  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanarak Orman Risk ve Tehlike Haritalarının Oluşturulması – Zonguldak İli Örneği“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Damla YÜCE
  Stereo-Optik Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi ve Üç Boyutlu Konum Doğruluğu Analizi“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ (Eş danışman: Doç. Dr. Umut G. SEFERCİK), Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Ahmet Burak NUMAN
  Geleneksel Fotogrametri İle İnsansız Hava Aracı verilerinin Kıymetlendirme Yöntemlerinin ve Üç Boyutlu Sonuç Ürünlerinin Performans Analizi“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ (Eş danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ), Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Seren KESİM
  Uzaktan Algılama İle Elde Edilen Optik ve Radar Görüntülerinin Birleşiminin Sınıflandırma Üzerindeki Etkisi“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ (Eş danışman: Dr. Öğr. Üyesi Saygın ABDİKAN), Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Nurullah GÖKDEMİR
  Yapay Su Yapılarının Nem ve Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimine Olan Etkilerinin Meteorolojik Veriler ve Uydu Görüntüleri ile Araştırılması: Afyonkarahisar Örneği“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Süleyman YILMAZ
  Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Mihraç ÖZEN
  Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Kadir S. TAPAN
  Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin ve GPS/IMU Sisteminin Fotogrametrik Çalışmalara Kazandırdıkları“, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

Comments are closed.