Öğrenci Tez Çalışmaları

 

Bitirilen:

 • Duygu BIYIKLI
  Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Verileri Kullanarak Ormanlık Alanlarda Sınıflandırma Uygulamaları“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (2017)

Devam eden:

 • Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN
  Uydu Verileri Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi ve Arazi Örtüsüne Etkisinin Araştırılması“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Doktora Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Kadir S. TAPAN
  Sayısal Hava Kamerası Görüntülerinin ve GPS/IMU Sisteminin Fotogrametrik Çalışmalara Kazandırdıkları“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Mihraç ÖZEN
  Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Süleyman YILMAZ
  Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Nurullah GÖKDEMİR
  Yapay Su Yapılarının Nem ve Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimine Olan Etkilerinin Meteorolojik Veriler ve Uydu Görüntüleri ile Araştırılması: Afyonkarahisar Örneği“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

 • Seren KESİM
  Uzaktan Algılama İle Elde Edilen Optik ve Radar Görüntülerinin Birleşiminin Sınıflandırma Üzerindeki Etkisi“, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Yüksek Lisans Tezi, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Müh. ABD. (devam ediyor)

Comments are closed.