Ders Dokümanları


2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ:

GEOMATİK MÜH. BÖLÜMÜ GENEL DUYURULAR, SINAV ve DERS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haftalık ders programım için lütfen TIKLAYINIZ.


Lisans Dersleri:

Lisansüstü Dersleri:


Daha Önceki Dönemlerde Verilen Dersler:

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi:
Lisans Eğitimi: 

 Lisansüstü Eğitimi: 

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi:
Ö
nLisans Dersleri:
ZHK117 Temel Hukuk

ZHK239 Fotogrametri

Lisans Dersleri:
GEO329/JDF329 Fotogrametri I 

GEO901/JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi 
EO904/JDF904 Uydu Gör. ve Kull. Alanları 

Lisansüstü Dersleri:
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri

DF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi:
Lisans Eğitimi: 
JDF336 Fotogrametri II

JDF414 Diploma Çalışması
JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi 
JDF904 Uydu Gör. ve Kull. Alanları 
JDF270 Topoğrafya 

Lisansüstü Eğitimi: 
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi:
Lisans Eğitimi: 
JDF329 Fotogrametri I 
JDF439 Uzaktan Algılama 
JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi 
JDF904 Uydu Gör. ve Kull. Alanları 

Lisansüstü Eğitimi: 
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2016-2017 Öğretim Yılı Yaz Okulu Dersleri:
JDF329 Fotogrametri I

JDF330/336 Fotogrametri II

2015-2016 Öğretim Yılı Yaz Okulu Dersleri:
JDF329 Fotogrametri I

JDF436 Uzaktan Algılama
JDF475 Fotogrametrik Uygulamalar

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi:
Lisans Eğitimi: 
JDF336 Fotogrametri II
JDF414 Diploma Çalışması
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF270 Topoğrafya

Lisansüstü Eğitimi:
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi:
Lisans Eğitimi: 
JDF329 Fotogrametri I

JDF345 Temel Görüntü Bilgisi
JDF499 Diploma Çalışması 
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları

Lisansüstü Eğitimi:
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2014_2015 Öğretim Yılı Yaz Okulu Dersleri:
JDF329 Fotogrametri I
JDF330/336 Fotogrametri II 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi:
Lisans Eğitimi: 
JDF234 Ölçme Uygulama I (A Şubesi)

JDF336 Fotogrametri II
JDF264/270 Topoğrafya
JDF414 Diploma Çalışması
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları 

Lisansüstü Dersleri:
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri

JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi:
Önlisans Eğitimi: 
ZHK217 Fotogrametri

ZHK235 Arazi Yönetimi
ZIT201 Arazi Ölçmeleri

Lisans Eğitimi: 
JDF329 Fotogrametri I
JDF499 Diploma Çalışması

JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları

Lisansüstü Eğitimi: 
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi:
Lisans Eğitimi:
JDF120 Ölçme Bilgisi II (B Şubesi)

JDF234 Ölçme Uygulama I (A Şubesi)
JDF264/270 Topoğrafya
JDF346 Yersel Fotogrametri
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

JDF499 Diploma Çalışması
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları

Lisansüstü Eğitimi:
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi 
ÖnLisans Eğitimi:
ZHK217 Fotogrametri
ZHK201 Arazi Ölçmeleri

Lisans Eğitimi:
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
JDF435 Uzaktan Algılama
JDF457 Sayısal Görüntü İşleme

JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF499 Diploma Çalışması

Lisansüstü Eğitimi:
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisans Eğitimi:  
JDF234 Ölçme Uygulama I
JDF264/270 Topoğrafya

JDF466 Yersel Fotogrametri
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF414 Diploma Çalışması
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

Lisansüstü Eğitimi:
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
JDF435 Uzaktan Algılama
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF499 Diploma Çalışması

Lisansüstü Eğitimi:
JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri

2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş
JDF330 Fotogrametri II

JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF414 Diploma Çalışması

Lisansüstü Eğitimi:
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
JDF329 Fotogrametri I
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
JDF499 Diploma Çalışması

Lisansüstü Eğitimi:
JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

2009-2010 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF116 Ölçme Tekniği II
JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş
JDF234 Ölçme Uygulama I
JDF430 Ölçme Uygulama II

2009-2010 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
JDF435 Uzaktan Algılama

JDF499 Diploma Çalışması

2008-2009 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisans Eğitimi:

JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş
JDF234 Ölçme Uygulama I

JDF316 Fotogrametri I
JDF435 Uzaktan Algılama
JDF414 Diploma Çalışması

2008-2009 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
JDF329 Fotogrametri I
JDF415 Fotogrametri II

JDF435 Uzaktan Algılama
JDF499 Diploma Çalışması

2007-2008 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisans Eğitimi:
JDF316 Fotogrametri I
JDF420 Uzaktan Algılama
JDF414 Diploma Çalışması

Comments are closed.