Kişisel

Devam Eden Danışmanlık, Koordinatörlük, Komisyon Başkanlığı ve Üyelikler:

 • 3. ve 4. Yarıyıl Lisans Öğrenci Danışmanlığı
 • Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı
 • Bölüm Mezuniyet Komisyon Başkanlığı

Tamamlanan Görevler:

 • Bölüm Başkan Yardımcılığı: 2011-2016
 • Fotogrametri ABD Başkanlığı: 2010-2015
 • Mühendislik Fakültesi Eğitim Kom. Üyeliği
 • Mühendislik Fakültesi Yardım Kom. Üyeliği
 • Mühendislik Fakültesi Yatay Geçiş Başv. Değ. Kom. Üyeliği
 • Mühendislik Fakültesi Farabi Bölüm Koordinatörlüğü
 • Mühendislik Fakültesi Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü
 • Bölüm Ders, Sınav ve Seminer Prog. Kom. Üyeliği
 • Bölüm Eğitim-Öğretim Kom. Üyeliği
 • Bölüm İntibak Kom. Üyeliği
 • Bölüm Dış İlişkiler Kom. Üyeliği

Öğrenim Durumu:

 • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Uzaktan Algılama ve CBS Prog. 2009
 • Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Uzaktan Alg. ve CBS Prog. 2002
 • Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Müh. Fak., Jeodezi ve Fot Müh. Bölümü, 1999

Akademik Görevler:

 • Yrd. Doç. Dr.: Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi, 2010-devam
 • Dr. Öğretim Görevlisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Müh. Fak., 2009-2010
 • Öğretim Görevlisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fak., 2008-2009
 • Uzman: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1999-2008

Comments are closed.