Verilen Dersler

 • Ölçme Bilgisi I
 • Ölçme Bilgisi II
 • Sayısal Çözümleme*
 • Ölçme Bilgisi IV *
 • Jeodezi I
 • Jeodezi II
 • Lineer Cebir
 • Ölçme Uygulama II*
 • Fiziksel Jeodezi*
 • Bilimsel Yazım-Sunum*
 • Küresel Konumlama Sistemleri
 • Mesleki Yab. Dil I*
 • Mesleki Yab. Dil II*
 • Mesleki Trigonometri*
 • Elektrometri*
 • Uydu Jeodezisi
 • Topoğrafya (İnşaat ve Çevre Müh. Böl.)
 • Construction Surveying (İnşaat Müh. Böl.)
 • Yab. Dil III
 • Yab. Dil IV
 • Yab. Dil III (Makine Müh. Böl.)
 • Diploma Çalışması
 • Mesleki Proje*
 • GPS’e Giriş
 • İleri GPS
 • Gerçek Zamanlı Kinematik GPS
 • Yüksek Lisans Tez Çalışması
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
 • Doktora Tez Çalışması
 • Doktora Uzmanlık Alanı

 * Şu an verilmeyen dersler

Comments are closed.