Öğrenim

Derece      
Üniversite                                        Bölüm                          
Yıl
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fot. Müh. 1988
Y. Lisans Newcastle  University, İngiltere Surveying 1991
Doktora Newcastle  University, İngiltere Surveying 1996

 

Doktora Tez Başlığı ve  Danışmanı :  Tropospheric Modeling in Precise GPS Relative Positioning, Prof. Dr. Paul A. Cross.

Yüksek Lisans Tez (M.Phil) Başlığı ve Tez Danışmanı : A Comparison of Tropospheric Refraction Models for GPS Double Difference Observations, Prof. Dr. Paul A. Cross

Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Alibey Barajında Deformasyon Amaçlı Presizyonlu Konum ve Kot Belirleme; Doç.Dr. Emirhan Algül

Comments are closed.