Projeler

  • “Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği”, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Yönetici (2016-…).
  • “Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği”, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Jeodezi Grup Amiri (2014-2016).
  • “GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi”, TÜBİTAK-ÇAYDAG Projesi No. 112Y350, Yürütücü, 2013-2015.
  • “Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği”, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Koordinatörlük (2013).
  • “Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi”, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi, no.2009-45-05-03, 2009.
  • “Soğuksu-Müftülük 220 metrelik yolunun araziye aplikasyonu, plankote ve kontrolü projesi” yürütücülüğü”, ZKÜ Döner Sermaye, 2007.
  • Batı Karadeniz Bölgesi (Yeniçağa-Gerede) Zemin Hareketlerinin İncelenmesi, DPT Projesi, Proje no: K96121820, Bülent Ecevit Üniversitesi, Proje GPS Sorumlusu, 1997-2000.
  • Uzun GPS Bazlarında Troposferin Etkilerini Belirlemek ve En Uygun Ölçme Yönteminin Belirlenmesi, British Petrol Projesi, Newcastle upon Tyne, Proje Yöneticisi, 1994.

Comments are closed.