Seminerler

 • Mekik, Ç., “Temel Jeodezi, Tusaga-Aktif ve GNNS”, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, 2012.
 • Mekik, Ç., “Temel Jeodezi ve GNNS”, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, 2010.
 • Mekik, Ç., “Temel Jeodezi, Koordinat Sistemleri ve GPS”, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, 2009.
 • Mekik, Ç., “Dinamik Deformasyonun Belirlenmesinde Gerçek Zamanlı GPS’ten Yararlanma”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2006.
 • Mekik, Ç., “GZK GPS-Ağları (Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ağı)”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2005.
 •  Mekik, Ç., “Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis/Haritacı (Surveyor) Unvanları ve Edinme Koşulları”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2004.
 • Mekik, Ç., “Bilimsel Yazımda Biçim Ve GİYBİS Düzenlemesi”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2003.
 • Mekik, Ç. “Uydusallar”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2002.
 • Mekik, Ç., “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 2001.
 • Mekik, Ç., “GPS’te Kullanılan Tamsayı Belirsizlik Çözüm Yöntemleri”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 1999.
 • Mekik, Ç., “GAP Bölgesinde Coğrafi Tabanlı Veri Gereksinimi ve GPS’ ten Yararlanma”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 1998.
 • Mekik, Ç., “Atmosferin GPS Üzerindeki Etkileri Ve Troposferik Modeller”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 1997.
 • Mekik, Ç. “GPS’in Teorisi Ve Mesleğimize Etkileri”, Z.K.Ü. Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 1996.

Comments are closed.