Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Gürbüz, G. (2015) ‘ GNSS ve Radyosondadan Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2015.
 • Samed İnyurt, “İyonosferdeki Toplam Elektron Miktarının (TEC) belirlenmesi ve değişimlerin saptanması”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015.
 • Kamer Güney Tosun, “Troposferdeki yoğuşabilir su buharının GNSS ile kestirimi ve Radyosonda ile karşılaştırılması”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (devam ediyor).
 • Selçuk Peker, “Yerel iyonosferdeki Toplam Elektron İçeriğinin (TEİ) IONOLAB-TEC Yöntemiyle ve Global Modelden Elde Edilmesi”,Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (devam ediyor).
 • Ahmet Çağlı, “ GPS ile Ortometrik Yükseklik Belirlemeye Yönelik Geoit Modelleme Yöntemleri ve Hakkari Örneği” Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (devam ediyor).
 • Bülent Turgut, “Kuzey Anadolu Fayı İzmit-Sapanca Kolundaki Deprem Sonrası Hareketlerin GPS Tekniği ile Araştırılması”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  (devam ediyor).
 • Özer Can, “Sinyal Yansımasının (multipath) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarına Etkileri” ZKÜ, Mart, 2010.
 • M. Şükrü Aysezen, “Yerküresel Konumlama Sistemi (GPS) Ölçülerini Kullanarak Yerel İyonosferdeki Toplam Elektron İçeriğinin Kestirimi”, ZKÜ, Eylül, 2008.
 • Yasin Erkan, “Troposferik Gecikme Modellerinin GPS Nokta Konumlarına Etkileri” ZKÜ, Haziran, 2008.
 • K. Sedar Görmüş,  “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi ve İncelenmesi”,ZKÜ, Temmuz, 2006.
 • Murat Arslanoğlu, “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS’in Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması ”, ZKÜ, Eylül, 2002.

Doktora Tezleri:

 • Samed İnyurt, “GNSS ile İyonosferdeki TEC salınımlarıyla depremlerin önceden kestirimi” (2015-…)
 • Ali Vehbi Bozan, “Hidrografik yöntemlerler Karadeniz Kıyı Sınır Çizgisinin Değişiminin İzlenmesi”, (2014- …)
 • İlke Deniz, “GPS Gözlemlerindeki Troposferik Etkinin modellenmesi” (2016)
 • K. Sedar Görmüş, “Kuzey Anadolu Fayının İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi”, (2011)

Comments are closed.