Faaliyetler ve Görevler

 • Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kongresi 2018) (TUJJB 2018) TUJK Oturumu Başkanlığı
 • Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kongresi 2018 (TUJJB 2018) Bilim Kurulu Üyeliği
 • Engineers of Future International Student Symposium 2018 (EFIS 2018) Bilim Kurulu Üyeliği
 • TÜBİTAK-EEEAG projeleri Panelistliği (2018-…)
 • 16. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı Bilim Kurulu Üyesi (2017)
 • 16. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı  Jeodezi-1 Oturum Başkanı (2017)
 • Engineers of Future International Student Symposium 2018 (EFIS 2017) Bilim Kurulu Üyeliği
 • BEÜ Yurtdışındaki Öğrenciler (YLYS) Koordinatörü (2017-…)
 • BEÜ Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı (2016-…)
 • 1st Workshop on Satellite Observations and Geoscience Applications (SOGA) Çalıştayında “Oturum 1: Satellite Observation Techniques Oturum Başkanı (2016)
 • Görüntü ve Nokta Bulutundan Konumsal Bilgi Üretimi Kursu Eğitmeni (2016)
 • Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2016 Bilim Kurulu Üyesi
 • BEÜ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü (2014-2016)
 • TÜBİTAK-ÇAYDAG Yürütme Komitesi Üyesi (2014-2017)
 • TÜBİTAK-ÇAYDAG Danışma Kurulu Üyesi (2014-2017 )
 • ISGNSS-2013 (Uluslararası Global Navigasyon Uydu Sistemleri Sempozyumu) Yürütme Kurulu Başkanı
 • Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı (2013-2015)
 • 14. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı Bilim Kurulu Üyesi (2013)
 • 14. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı  Jeodezi-2 Oturum Başkanı (2013)
 • Journal of Geodesy and Geoinformation Dergisi Editör Kurulu Üyesi (2012-devam)

 • TUJK2012 Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi

 • Journal of Geodesy and Geoinformation Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2012-devam)

 • BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-devam)

 • BEÜ Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-devam)

 • TÜBİTAK-BİDEB projeleri Panelisti ve Hakemi (2012-devam)

 • IGNSS 2011 (Sidney/Avustralya) Uluslararası Sempozyumunda “7A: CORS-Deployment and Use” Oturum Başkanı

 • BEÜ Mühendislik Fakültesi ERASMUS ve SOCRATES Koordinatörü (2011-devam ediyor)

 • Bölüm ERASMUS ve SOCRATES Sorumlusu (2011-devam ediyor).

 • 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi (2010)

 • TUJK-2010 (Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu – 2010) Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi.

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Komutanlığının müşteri olduğu TUSAGA-Aktif (CORS-TR) Kamu Ar-Ge Projesinin TÜBİTAK adına İzleyici (2007-2010)

 • TUJK-2008 (Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu – 2008) Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi

 • TÜBİTAK-ÇAYDAG projeleri Panelisti ve Hakemi (2007-devam)

 • TUJK-2007 İyonosfer ve Troposferin Gözlenmesi ve Modellenmesi Sempozyumu Bilim Komitesi Üyesi

 • TÜBİTAK-TEYDEB Proje Hakemi (2008)

 • HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisinin Yayın Kurulu Üyesi (2007-2012)

 • HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisinin Editörü (2006-2012)

 • ZKÜ Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2012)

 • Bölüm Strateji Geliştirme Sorumlusu

 • Bölüm Proje ve Diploma Çalışması Komisyonu Başkanı

 • Bölüm Oda Faaliyetleri ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı

 • Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Öğrenciler Danışmanı

 • Bölüm Hazırlık Sınıfı Koordinatörü (2004-2010)

 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2007-2011)

 • TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Ağırlama Komitesi Başkanı 2004

 • TUJK Mühendislik Ölçmelerindeki Jeodezik Ağlar Çalıştayı Bildiriler Kitabı Editörü 2004

 • TUJK Çalıştayı Fotoğraf Yarışması Jüri Üyesi 2004

Comments are closed.