Ödüller

  • BEÜ Mühendislik Fakültesi Uluslararası Yayın Başarı Ödülü 2018.
  • BEÜ Mühendislik Fakültesi Uluslararası Yayın Başarı Ödülü” 2017.
  • Akademik Teşvik Ödülü 2016, 2017, 2018
  • TÜBİTAK Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri 2009-2017.
  • BEÜ Rektörlüğü Uluslararası Sempozyum Düzenleme Ödülü 2013.
  • ZKÜ Mühendislik Fakültesi  “Uluslararası Yayın Ödülü” 2011.
  • T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yurtdışı eğitim bursu sınavını kazanarak İngiltere’de Yüksek Lisans ve Doktora yapma 1989.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü Yüksek Onur ve derece ile ödülü 1988.

Comments are closed.