Ulusal

 • Mekik, Ç. “Tüm Turkiye İçin GNSS ile Su Buharının Kestiriminde Q Dönüşüm Faktörünün Elde Edilmesi”, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1), 90-99, Haziran 2016. [link]
 • Gürbüz, G., Ç. Mekik, İ. Deniz, R. Szabolcs “Radyosonda ve GPS Verileri ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Değerlerinin Karşılaştırılması” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6 (3), 32-39, Aralık 2014.[link]
 • Rizos, C. ve Ç. Mekik “Jeodezi: Gitsin Eskisi, Gelsin Yenisi”, HKMO Harita Bülteni, 83, 62-64, ISSN 1300/3535, Mart 2012. [link]
 • Yıldırım, Ö., S. Bakıcı ve Ç. Mekik “TUSAGA-Aktif (CORS-TR) Sisteminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları”, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2011/2 Özel Sayı, 134-139, 2011. [pdf]
 • Görmüş, K.S.,  Ç. Mekik ve H.Ş. Kutoğlu, “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Ölçülen Köprü Salınımlarının Zaman Serisi Analizi”, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 95, 25-35, 2006. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Bilimsel Yazımda Biçim ve GİYBİS Düzenlemesi”,  HKM Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, 90, 41-45, 2004. [pdf]
 • Mekik, Ç. “Uydusallar (Pseudolitler)” HKM Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, 88, 21-30, 2003. [pdf]
 • Niemeier, W. ve Ç. Mekik,“Yerel Deformasyon Çalışmalarında Global Konumlama Sisteminin (GPS) Potansiyeli”, HKMO Dergisi, 87, 24-37, 2001. [pdf]
 •  Mekik, Ç., “GPS’te Atmosferin Etkileri”, HKMO Dergisi, 86, 14-20, 1999. [pdf]
 • Mekik, Ç. ve H. Akçın, “GPS’te Tamsayı Belirsizlik Çözümleri”, HKMO Dergisi, 84, 35-50, 1998. [pdf]
 • Rüeger, J.M. ve Ç. Mekik, “Değişen Alet Dünyasında Ölçme Uygulaması, Eğitimi, Ders Kitapları ve Alet Tasarımı”, HKMO Dergisi, 83, 111-120, 1997. [pdf]

Comments are closed.