Ulusal

 • Peker, S., İnyurt, S., Mekik, Ç. (2018) “Van Depremi Kaynaklı Olası İyonosferik Değişimlerin Farklı Modellerle İzlenmesi”, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK 2018), TUSAK 1 Oturumu, İzmir, 30 Mayıs-1 Haziran 2018.
 • Deniz, İ., Mekik, Ç. (2017) “TUSAGA-Aktif’in GNSS Meteorolojisi Ağı Olarak Kullanılması”, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, CDROM, TO08:Jeodezi-2 Oturumu, 3-6 Mayıs 2017.
 • İnyurt, S., Mekik, Ç., Yıldırım, Ö. (2017) “Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi”, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, CDROM, TO08:Jeodezi-2 Oturumu, 3-6 Mayıs 2017.
 • Mekik, Ç. “Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), SBAS ve Sabit GNSS Ağlarının Temelleri”, 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi, Davetli Konuşmacı, Istanbul, 20 Mart, 2015.
 • Kutoğlu, H., M. Oruç, Ç. Mekik, A. Marangoz, S. Görmüş, F. Aliyazıcıoğlu (2015) “Bursa Yeni Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Yapılması Projesi”, TUFUAB 2015, IX. Teknik Oturum, Konya, 21-23 Mayıs, 2015.
 • Deniz, İ. , Ç. Mekik, G. Gürbüz “Türkiye için Islak Zenit Gecikmesi Su Buharı Dönüşüm Faktörünün Modellenmesi”, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TO07 Jeodezi-2 Oturumu, Bildiri Özetleri Kitabı 43-45, Ankara, 25-28 Mart, 2015.
 • Bhattacharya, D., A. Sekertekin, H. S. Kutoglu, C. Mekik  “Distributed GIS for Smart Cities : ArcGIS for Sustainable Society”, 19. ESRİ Kullanıcıları Konferansı, 4. Oturum, Ankara, 22-23 Ekim, 2014.
 • Gürbüz, G., Ç. Mekik, İ. Deniz, R. Szabolcs “Radyosonda ve GNSS Verileri ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması”, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 6. Oturum, Çorum, 15-17 Ekim 2014.
 • Mekik, C., “Sabit GNSS Ağı (CORS)”, TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Ankara, 20-21 Haziran, 2013.
 • Deniz, İ. ve C. Mekik, “GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması”, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, En İyi Bildiri Oturumu, 177-180, Ankara, 14-17 Mayıs, 2013. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Temel Jeodezi, Tusaga-Aktif ve GNNS”, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Davetli Konuşmacı, Afyonkarahisar, 27-30 Kasım, 2012.
 • Deniz, İ ve Ç. Mekik, “GPS Meteorolojisi: Troposferik Zenit Gecikmesinden Yoğuşabilir Su Buharının Hesabı”, 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3. Oturum, Afyonkarahisar, Ekim, 2012.[swf rar].
 • Yıldırım, Ö. S. Bakıcı ve Ç. Mekik, “TUSAGA-Aktif (CORS-TR) Sisteminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları”, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Nisan 2011. [pdf]
 • Mekik, Ç., Ö. Salgın, İ. Cankurt, S. Ergüner, H. B. Ateş ve T. Kara, “GPS/IMU Verilerinin TUSAGA-Aktif Sisteminin Sabit İstasyon Verileri İle Process Edilerek Resim Orta Noktası Koordinat Değerlerinin Belirlenmesi”, TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, I. Teknik Oturum, Antalya, Şubat 2011. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Global Navigasyon Uydu Sistemleri ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri”, CeBIT-Eurasia 2010 Coğrafi Bilgi Teknolojileri- Akademik Perspektif Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, Istanbul, Ekim 2010. [pdf]
 • Görmüş, K.S. ve Ç. Mekik, “Kinematik GPS ile Köprü Salınımlarının Belirlenmesi” 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 10. Oturum, Zonguldak, Ekim 2010. [pdf]
 • Mekik, Ç. ve Ö. Can, “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS’teki Sinyal Yansıması (Multipath) Etkilerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama”, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 6. oturum, 196-208, Konya, Ekim 2007. [pdf]
 • Kemaldere, H., H.Ş. Kutoğlu ve Ç. Mekik, “GPS Ölçümlerinin Değerlendirilmesinde Farklı Faz Kombinasyonlarının Kullanılması”, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, XIV. Oturum, Ankara, Nisan 2007. [pdf]
 • Mekik, Ç. ve Ş. Kuşcu, “Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis Unvanları ve Edinme Koşulları”, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 239-247, Zonguldak, Mayıs 2006. [pdf]
 • Mekik, Ç., K.S. Görmüş ve H.Ş. Kutoğlu, “Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi”, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 161-176, İstanbul, Kasım 2005. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Dünyada Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Eğitimi ve Sertifikasyon”, Prof.Dr. Ekrem Ulsoy Anısına 50. Yıl Eğitim Sempozyumu, YTÜ Oditoryumu, Istanbul, Şubat 2005. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis/Haritacı Unvanları ve Edinme Koşulları”, Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Çalıştayı, II. Oturum, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Eylül 2004. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ağı (Network RTK) ile Konumlama”, TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, IV. Oturum, 202-207, Zonguldak, Ekim 2004. [pdf]
 • Mekik, Ç. ve O. Kurt, “GZK Ağı ile Durum Esaslı (State Space) Konumlama”, TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, IV. Oturum, 208-216, Zonguldak, Ekim 2004. [pdf]
 • Mekik, Ç., “Mühendislik Uygulamalarında Tek Bazlı Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS’ten ve GZK Ağından Yararlanma”, TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 217-222, Zonguldak, Ekim 2004. [pdf]
 • Mekik, Ç. ve M. Arslanoğlu, “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Doğruluk Analizi ve Bir Örnek Uygulama”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 549-558, Ankara, Nisan 2003. [pdf]
 •  Arslanoğlu, M. ve Ç. Mekik, “Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Duyarlık Analizi ve Bir Örnek Uygulama”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 437-445, Ankara, Nisan 2003. [pdf]
 • Kutoğlu, H.Ş., Ç. Mekik ve E. Köksal, “Üç Boyutlu Benzerlik Dönüşümü için Kullanılan Bursa-Wolf ve Molodensky-Badekas Modellerinin Karşılaştırılması”, 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 87-94, Ankara, Mart 2001. [pdf]
 • Mekik, Ç., ”Mühendislik Eğitiminin Mevcut ve Olması Gereken Durumu”, Harita ve Kadastro Sektöründe Eğitimden Beklentiler Zonguldak Paneli, HKMO 2000 Yılı Panelleri Kitabı, 123-130, Zonguldak,Kasım 2000. [pdf]
 • Akçın, H., A. Azar, Ç. Mekik, H.Ş. Kutoğlu ve O. Kurt, ”Kuzey Anadolu Fayının Bolu-Yeniçağa Geçişindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleri ile İncelenmesi”, ATAG-3 Toplantısı, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Grubu, Sivas, Kasım 1999. [pdf]
 • Akçın, H., G. Büyüksalih ve Ç. Mekik, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Kalite ve Akreditasyon”, Harita Mühendisliğinde 50. Yıl Eğitim Sempozyumu, 119-128, Istanbul, Aralık 1999. [pdf]rar
 • Mekik, Ç., Ş. Kuşçu ve H. Akçın, “GAP Bölgesinde Coğrafi Tabanlı Veri Gereksinimi ve GPS’ten Yararlanma”, GAP 2. Mühendislik Kongresi,  800-810, Şanlıurfa, 1998. [pdf]

Comments are closed.